Цели на строителна фирма


Категория на документа: Други


 Доклад
По
Икономика на предприятието
На тема:
Цели на фирма Строймат

В богатата си история фирма Строймат се утвърждава като една от най-успешните строителни фирми в град Варна. Уникалността и дизайна на построените сгради поставят нови стандарти в сферата на стоителството, като за кратко време тя успява да се наложи като еталон за подръжание в целия отрасъл.

Като всяка успешна фирма, Строймат има нужда от изготвяне на дългосрочни цели, които да ги водят в желаната посока. Те трябва да бъдат изготвени в съответствие с формулираната мисия и резултати от анализа на вътрешната и външната среда на фирмата. Чрез целите се дава количествен и качествен израз на резултатите, които се стремим да постигнем за определен период от време. Чрез тях се очертава главното ни направление и развитие на фирмата и определят състоянието, което искаме да придобие в бъдеще. Целите произтичат от мисията(върховната цел) на фирмата и се съобразяват със силните и слабите страни, потенциала на фирмата, конкурентната среда, в която работи.

Напълно задоволяване на потребителските нужди.

Една от главните цели на организацията е непрестанно развитие в индустрията. Вдъхновени от наследството оставено през годините, компанията е вникнала и дълбоко разбира нуждите на потребителите и клиентите си. Именно задоволяването на тези нужди се оформя като една от основните им цели през годините. Възможността да се предвижда и реагира на тези нужди стимулира компанията към непрекъснат стремеж към иновация, както и по - пълно и завършено задоволяване на досегашните им нужди.

Максимализиране на печалбата.

Положителният финансов резултат е желана цел за всяка една организация претендираща да се нарича успешна. Именно този аспект е в основата на едно дългосрочно развитие. За това фирма Строймат се фокусира върху строгото управление на този фактор и търсене на стратегически избор, който ще стимулира към устойчив растеж на приходите и печалбата. Компанията се ангажира с дългосрочно увеличаване на възвраещаемостта на акционерите и растеж на предприятието.

Задоволяване и улесняване на потребителския избор.

Потребителите искат избор. Дали това е човек искащ да си купи един апартамент,или човек желаещ да му построим цял комплекс,за нас това не е от значение.Нашата фирма иска да задоволи всички потребители,независимо от желанията им. Тя иска да докаже, че може да задоволи изискванията на всеки , като непрестанно строи нови сгради, които да бъдат уникални за всеки един купувач и потребител . В дългосрочен период, именно тази цел се явява като една от основните.

Дългосрочна устойчивост на организацията и съхранение на наследството.

Като всеки бизнес,фирма Строймат е под голям конкурентен натиск. Ние сме отговорни за работниците във фирмата, своите доставчици, а също и за опазване на околната среда. За да бъде една компания устойчива е нужно да се намери баланс между интересите на акционерите, развитието на организацията, нуждите на служители и работници, както и околната среда.

Фирма Строймат е лидер в строителния бизнес. От създаването на нейната концепция през 1949 година до сега, организацията е била безпогрешна в изпълнението на поставените цели, защото следва точно определени стъпки и предлага по този начин сигурност на клиента, че знае какво да очаква и какво ще получи като продукт и качество.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Цели на строителна фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.