Цени и ценообразуване в транспорта


Категория на документа: Други


 40.Цени и ценообразуване в транспорта

В основата на всяка цена лежи себестойност.

1.Цена базираща се на себестойност

Ц=С+Печалба

2.Цена на пазарен принцип

а)цена определена съобразно търсенето

б)цена съобразна с основните конкуренти

в)цена за уникална услуга.Превозната цена е стойностен израз на разходи които възникват при превоз на товар-пътник.Тя се заплаща от клиента на тр.фирма.Превозната цена се определя от икономическото въздействие на ценообразуващите фактори.

1.Транспортна х-ристика на товара

2.Неговата тежина

3.Разстояние и скорост на превоза

4.Конюктурата на тр.пазар.

Превозната цена се публикува в съответна тарифа и определя нейното икономическо съдържание.

Тарифна ставка единична цена,която съответства на определена измерителна единица на даден ценообразуващ фактор-разстояние в км,тежина в тр.и др.Тя се получава като съответната превозна цена се раздели на разстоянието в км/тежина.Тарифата е система от предварително определени цени и условия въз основа на които тарифите изчисляват сумите,които събират за извършени превози на товари и пътници.В зависимост от вида тр.тарифи се подразделят на ЖП,автомобилни,морски,речни,въздушни.В зависимост от обекта на транспортиране-товари и пътници.Според режима на тарифиране-редовни,намалени,изключителни и др.В зависимост от броя на участващите в тарифата тр.фирма-вътрешни(м/ународни)и комбинирани.

1.Тарифни постановления-те определят тарифния режим въз основа на които ще се превозва стоката

2.Азбучник и класификация на товарите-вид и естество на товарите.

3.Тарифни разстояния-километричен и релационен.

4.Единични превозни цени-в съответна валута в зависимост от тарифния клас,разстояние,обща маса на товар.

5.Допълнителни такси не са включени в единичните тарифни ставки,но са задължителният елемент на превозните цени.

6.Премии,обезщетения,глоби.

Ценообразуване при товарните превози в отделните видове транспорт

Морски тр.

Фрахта свободно се договаря и зависи от;

1.конюктурата на фрахтовия пазар

2.от характера на кораба

3.от вида и количеството на стокатаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Цени и ценообразуване в транспорта 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.