Цени и ценообразуване в туризма


Категория на документа: ДругиУниверситет за национално и световно стопанство

Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: "Икономика на туризма"

Курсова задача по дисциплината Икономика на туризма на тема:
"Ценообразуване в туризма"

Изготвили : група 1685 Проверил : доц. д-р А. Пенчева

София, 2014 г.
Съдържание:

1.Анотация..................................................................................................стр.3

2.Ценообразуване в туризма............................................................................стр.4

2.1.Същност и роля на цената в туризма.............................................................стр.4

2.2.Функции на цената....................................................................................стр.4

2.3.Видове цени............................................................................................стр.5

3.Методи на ценообразуване в туризма................................................................стр.9

3.1.Метод на разходоориентирано ценообразуване................................................стр.9

3.1.1. Контролна точка....................................................................................стр.9

3.1.2. Target Pricing........................................................................................стр.9

3.2.Метод на ценообразуване съобразно потребителската оценка............................стр.10

3.3.Метод на ценообразуване съобразно конкуренцията........................................стр.10

4.Ценообразуване в туроператорската и турагентската дейност..............................стр.11

4.1. Дефиниция за туроператорска и турагентска дейност......................................стр.11

4.2. Елементи на общата цена и начин за определянето и.......................................стр.11

5.Ценообразуването в хотелиерството..............................................................стр.14

6.Ценообразуване в ресторантъорството............................................................стр.15

6.1. Ценообразуване на колинарна продукция.....................................................стр.15

6.2.Ценообразуване на готови стоки.................................................................стр.15

6.3. Ценообразуване на допълнителни услуги.....................................................стр.15Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Цени и ценообразуване в туризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.