Цени и ценообразуване в туризма


Категория на документа: Други


8

 Тадаръков, Д., Терзийска, Д., "Теория и практика на туризма", Изд. ПъблишСайСет- Еко, София, 2002

9

 Рибов, М., и колектив, Основи на туризма, УИ "Стопанство", УНСС, 2007, с.56

10

 Рибов, М., и колектив, Основи на туризма, УИ "Стопанство", УНСС, 2007, с.56

11

 Владимирова, Й., Цени и ценообразуване, УИ "Стопанство", УНСС, 2010, с. 191

12

 Владимирова, Й., Цени и ценообразуване, УИ "Стопанство", УНСС, 2010, с. 192

13

 Владимирова, Й., Цени и ценообразуване, УИ "Стопанство", УНСС, 2010

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Цени и ценообразуване в туризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.