Цени и ценови редове от представителен международен пазар на сребро


Категория на документа: Други


1. Характеристика на среброто.
Среброто (на лат. argentum, сребро, химичен знак Ag ) е химичен елемент, преходен метал. То е с бял цвят и красив метален блясък. Спада към групата на благородните метали. Среброто има най-високата електропроводимост сред металите. Лесно се поддава на обработка и има широк обхват на приложение. Основна суровина за добиването на сребро са медни, медно-никелови, оловни и оловно-цинкови руди, добивани в Перу, Мексико, Китай, Австралия, Чили, Полша и Сърбия. Мините с най-голям добив се намират във Фреснильо (Мексико), Канингтън (Австралия), Дукат (Русия), Учукчакуа (Перу) и Грийн Крийкс (Аляска). Към 2011 година добивът на сребро възлиза на рекордната стойност от 761.7 милиона тройунции (23 689 тона).
Таблица № 1 " Добив на сребро според източника за 2011г."
Производство на сребро според източника за 2011 г.

Вид руда
Добив в млн.тройунции
Добив в %

Сребърна руда / първичен добив/
219.7
29

Златна руда
100.6
13

Оловно-цинкова руда
279
37

Медна руда
158.7
21

Други
3.7
0

Общо
761.7
100

Източник: "World silver survey" - Thomson Reuters GFMS

Диаграма № 1 "Добив на сребро според източника за 2011г"

Източник: Таблица № 1
От изложените данни може да се направи извода че най-голям дял в общия добив на сребро имат добивът от оловно-цинкови руди ( 37%), първичния добив от сребърна руда (29 %), медна руда (21%) и на последно място по разер- добивът от златна руда ( 13%).
2. Място на среброто в продуктовата верига.
На база изложените по-горе данни се вижда че среброто като метал е първичен материал, получен от изходната суровина ( сребърна, оловно-цинкова, медна или златна руда). Поради факта че среброто се поддава лесно на обработка и има висока устойчивост при индустриална обработка неговото приложение се увеличава в последните години.
Приложението на среброто като първичен материал за нуждите на следните отрасли е както следва / По данни за 2011г./:

1. Индустриално приложение- 55.5 %
2. Бижутерия- 18.2%
3. Монети, медальони и сребърни кюлчета- 13,5 %
4. Фотография- 7,8 %
5. Сребърни изделия / сребърни прибори и предмети/ - 5.3 %
Индустриалното приложение на среброто е с най-голямо значение . Среброто се използва с индустриално предназначение за изработването на следните КРАЙНИ продукти:

- БатерииСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Цени и ценови редове от представителен международен пазар на сребро 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.