Цените на лекарствата


Категория на документа: Други


Ролята на държавата за определяне цените на лекарствата в ЕС
Нарастването на общите разходите за лекарствено лечение у нас е логичен и нормален процес, базиран на обективни причини:
• голям брой нелекувани или неадекватно лекувани пациенти
• застаряващо население;
• наличие на нови, по-добри форми на лекарствена терапия;
• растяща информираност и растящи очаквания на пациентите.
Лекарствен пазар в България за периода 2006-2008г с вкл. ДДС
БЪЛГАРИЯ
2006
2007
2008
Общо (млн. лв.)
1267(6.9%↑ )
1430(12.8%↑)
1561 (9% ↑)
Публични разходи (млн. лв.)
514
516 (~ 0%)
540(4.5% )
Публични разходи на глава от население (лв.)
66.5
66.5
70
Лични разходи (млн. лв.)
755
913 (21%↑)
1021(11.7% ↑)
на глава от население (лв)
97.8
118.5
145.9
*Източник - IMS Health Bulgaria
Това се случва основно за сметка на нарастване на личните разходи на населението за лекарства, докато публичните разходи за лекарства у нас не са се изменили съществено през последните 4 години (2005-2008).
Като резултат, България е сред държавите, в които личните разходи на пациентите за лекарства са сред най-високите в Европа - 56% от общите разходи за лекарства. За сравнение,средния процент на личните разходи на пациентите за лекарства в страните от ЕС е 17.9%, докато 82.1% се поемат от публичните фондове.
Недостатъчният ангажимент на държавата при заплащане на лекарства намира своето отражение в ограничен достъп на българските пациенти до лекарствена терапия:
Непосилни нива на доплащане на лекарства, които водят до отказ за лечение - 56% доплащане;
Лимитиране на броя на лекуваните пациенти - програми, листи на чакащи, бюджетни лимити, тромави процедури при получаване на лекарства;
Отказ или забавяне на включването на нови, съвременни медикаменти в системата на заплащане с публични средства при наличието на доказана медицинска нужда и демонстриран по-добър терапевтичен резултат от съществуващи терапии.

Размер на плащанията на Rx - лекарствата от пациенти и държави в ЕС.
Държава
За с/ка на държавата в %
За с/ка на пациента в %
Австрия
83
17
Белгия
84,1
15,9
България
44Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Цените на лекарствата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.