Ценова политика на фирма


Категория на документа: Други


УВОД

Ценообразуването е от голямо значение за всяка фирма. Определянето на цените компенсира разходите за различните дейности, дори ги превишават и по този начин се осигурява печалба. Ценообразуването предопределя и пазарния успех на продуктите и на бизнеса като цяло. В първата насока цените са фактор на рентабилността, а във втората-инструмент за стимулиране на търсенето. Цените могат да бъдат разглеждани и като функция на ценностната оценка на използваната полезност от купувачите.

В курсовата работа ще бъде разгледано именно ценообразуването на фирма "Евриком" ЕООД.

Фирма "Евриком" ЕООД е основана през 1993 г.в гр.Стара Загора, България със 100% частен капитал. Основната й дейност е доставка на парафин и производство на парафинови свещи. От няколко години фирма "Евриком" ЕООД е лидер на българския пазар по обем на продажби на парафин и свещи и една от големите фирми на Балканите в този бранш.
Производствената и складова база на фирмата са разположени на собствен парцел от 7930 кв.м с прилежащ ж.п. коловоз в Индустриална зона на гр.Стара Загора. Застроената складова и производствена площ от 1200 кв.м позволява едновременно съхранение на 600 т твърд и течен парафин и производство на 5 тона свещи в денонощие.

Продуктовият микс на фирмата и включените в нея продуктови линии(за които се прилага единна маркетингова стратегия) включват богат и добре структуриран асортимент от свещи - битови, ритуални, свещи - ръчно производство, тип "Рустик", кухи свещи с кръгла или квадратна основа, тип "Барок", декоративни свещи, коледни, дизайнерска линия - цилиндри, свещи с фирмено лого, свещи в съдове, свещи от пчелен восък и свещи от стеарин.

Постигнатите успехи се дължат на:
* Създадената бизнес-организация за надеждна доставка на парафин и свещи, подчинена на интересите на нашите клиенти
* Порядъчност и коректност в отношенията с нашите бизнес-партньори
* Силно мотивиран персонал - съчетание от опитни професионалисти и енергични и амбициозни млади специалисти
* Благоприятно географско разположение на базата в Стара Загора спрямо основните доставчици и клиенти

ИЗЛОЖЕНИЕ

Маркетинговата логика на ценообразуване при пазарни условия определя реалните цени на изделията. Цените в маркетингов смисъл се свързват изцяло с оценките за цените на продуктите от гледна точка на пазара, т.е. на съотношението между търсене и предлагане. Цените са важен елемент в процеса на реализацията на продукцията на фирма "ЕВРИКОМ" ЕООД.
Има два вида фактори, с които фирмата се съобразява при формиране на цените на продуктите ни: външни и вътрешни.

Вътрешните фактори са:

-Фирмени и маркетингови цели

-Ценови цели

-Разходи

-Други променливи на маркетинговия микс

Външните фактори са:
-Очаквания на членовете на канала
-Потребителско възприятие
-Конкуренция

Ценообразуването на фирмата е ориентирано към разходите. При него цените се формират като към разходите по производство и реализация се добави определен размер на надбавка за производителите и търговците. Надбавката може да се зададе като абсолютна сума или като процент на база всички разходи (себестойността), или на база част от разходите (например труд, материали и други), или на база продажната цена. В основата на тези методи стои счетоводната калкулация на разходите, чиято техника се залага в схемата на преминаване от разходите към цената. Методите на този вид ценообразуване се основават изцяло на собствените условия на бизнеса, без да се отчита реалната пазарна ситуация. При методите основани на формулата "разходи +" се прилага прогресивна техника на ценообразуване.

Разходното ценообразуване "надбавка в продажната цена" се основава на надбавките за участници в производството и реализацията на продуктите, които се съдържат в продажната цена.

По този метод се начисляват надбавки към себестойността от производителя. Себестойността се определя като се изчислят на разходите за дейността. Към разходите за основна дейност се отнасят:
- разходи за материали и суровини;
- разходи за амортизации;
- разходи за заплати;
- разходи за социално осигуряване;
- разходи за гаранционна поддръжка и ремонт;
- разходи за текущ ремонт.

Като към разходите за основна дейност се прибавят още общопроизводствените разходи, разходите за управление, разходите за продажба на продукта, финансовите разходи (застраховки) и извънредните разходи се получават общите производствени разходи. След разделянето им по видове и брой услуги се получава пълната себестойност на видовете продукция на фирмата.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ценова политика на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.