Части на нотописа


Категория на документа: ДругиЧАСТИ НА НОТОПИСА

1.Петолиние

2. Ключ "Сол"

3. Знази за алтерация (арматурни знаци)

4. Размери
2 основни вида - равноделни и неравноделни
Равноделни - 2/4, 3/4, 4/4
Неравноделни - 5/8, 7/8, 9/8

5. Ноти/основни нотни стойности

Алтерация и знаци за алтерация
(на латински: altеro, "променям") е музикален термин, който означава повишаване или понижаване на основното значение на музикалния тон с определена височина. Алтерацията се указва посредством знаците:
* Диез - повишава обозначения при нотацията тон с полутон. Важи за всички ноти в рамките на музикалния такт.
* Бемол - като при диеза, но понижава с полутон.
* Бекар - отменя действието на диеза или бемола.
Освен трите основни знака за алтерация има и още три производни:
* Двоен диез - като диез, но повишава с цял тон.
* Двоен бемол - като бемол, но понижава с цял тон.
* Двоен бекар - отменя действието на двойните диез или бемол при нова арматура. В останалите случаи се използва рядко - приема се, че бекарът отменя също действието на двойния диез и бемол.
Всички тези знаци за алтерация прехвърлят значението си само върху съответния тон в рамките на такта.
Извън това те могат да бъдат използвани и като арматура при нотописа. Тогава действието им се простира върху целия нотен текст преди евентуална съпътстваща отмяна. Така например ако тоналността е \"до мажор\", която в арматурата си няма никакви знаци за алтерация, се появи \"фа диез\", той ще има значение в рамките на такта, ако не е отменен междувременно от бекар в същия такт. С началото на следващия такт диезът отпада автоматично. При тоналност като \"ре минор\", която има като арматура \"си бемол\", поставянето на бекар върху тона \"си\" има значение само в рамките на такта, а след края му се подразбира първоначалния тон \"си бемол\". Т.е. ако не са част от арматурата, знаците за алтерация разпростират действието си или в рамките на такта, или до по-ранна отмяна. А ако са част от арматурата, действието им се простира в рамките на целия музикален пасаж и отменянето им е в рамките на един такт.
При модулирането от една музикална тоналност в друга, се използва по-особено записване, което отменя действието на цялата арматура и въвежда нова.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Части на нотописа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.