Червеният дъб на територията на ДГС Видин


Категория на документа: Други


Лесотехнически университет - София
Факултет Горско стопанство
Катедра Дендрология

синоними: Quercus borealis var. maxima ; Quercus ambigua

Царство Plantae (растения)
Отдел Magnoliophyta (покритосеменни)
Клас Magnoliopsida (двусемеделни)
Семейство Fagaceae (букови)
Род Quercus (дъбове)

Quercus rubra спада към групата Erythrobalanus. Последната съдържа само американски видове дъбове, разпространени от Канада до тропическите части на Америка. Характерно за тях е, че деловете на листата им завършват с осилче и жълъдите узряват за две години.

Естественият ареал на разпространение на червения дъб обхваща обширна територия в Северна Америка. Разпространен е в източната половина на САЩ и в Югоизточна Канада (80-97˚ западна дължина и 35-48˚ северна ширина)

Кора -светлосива и гладка , по-късно сиво-кафява и напукана.
Клонки -леко ръбести, червено-кафяви.
Пъпки -яйцевидни, заострени и светлокафяви.
Листа -едри, дълги 12-25см. , яйцевидни, насечени, на дълги дръжки.
Жълъди -дълги 2-3см., почти сферични с малко връхче. Купулката е плитка. Узряват за 2 год. Плододава убилно почти всяка година.

Червеният дъб е бързорастящ , особено в млада възраст. В насаждения обикновено има много право стъбло , но развива и фототропизъм. На височина достига до 30м и диаметър до 2м. В културите от червен дъб се среща подраст на различна възраст, което говори, че неговото естествено възобновяване е напълно възможно.

Силно светлолюбив вид . Сравнен с нашите дъбове е по-издръжлив на ниски температури. Към влажността на въздуха показва ограничена взискателност. Устойчив на замърсяването на въздуха.

В родината си се развива добре на песъчливо-глинести почви, като на по-тежките почви показва по-слаб растеж. В обширния му ареал, падат годишно 760-2030мм валежи. Средната годишна температура е 4˚С в северната част на ареала и 16˚С в южните части. Обикновено образува смесени насаждения с редица широколистни дървесни видове и Pinus strobus.

Културите у нас са разположени предимно върху песъчливо-глинести почви. По-добрият и по-слабият му растеж е в зависимост от състава на насажденията, в който участва. Карбонатните почви оказват отрицателно влияние върху растежа и развитието му.

Повреди от абиотичен характер по червения дъб почти не се наблюдават. Известни повреди, и то в незначителна степен, той търпи при продължителни засушавания. Наблюдават се поражения от ниските зимни температури, късните и ранните мразове. Младите фиданки на червения дъб за разлика от фиданките на местните видове дъб не страдат от брашнестата мана по листата. Понякога се наблюдава появата на гъсеницата на листоврътката и по-рядко на гъботворката. Трябва да се отбележи, че червеният дъб е вид, който за сега няма сериозни неприятели, които да станат причина за ограничаване на неговото култивиране у нас.

Червеният дъб има ценна дървесина, която в някои отношения отстъпва на летния дъб. У нас той има качества не по-лоши от тези в родината му. Притежава дървесина, която е с по-голяма якост от тази на летния дъб. Технологичните й качества се характеризират с лека цепимост, добро рендосване и полиране. Дървесината му е устойчива на гниене. Намира широка и разнообразна употреба. Червеният дъб е прекрасно декоративно дърво, което може да се използва при озеленяване на населени места. Листата му са красиво оцветени преди листопада, което го прави желан дървесен вид. Бързият му растеж дава възможност да се създадат високопродуктивни култури от него.

На територията на ДГС-Видин има изкуствено създадени около 60 ha култури от червен дъб със средна възраст
30 години.

ДГС-Видин се намира в Северозападна България. Релефът е равнинно-хълмист с надморска височина от 30 до 800м. Климатът е умерено-континентален, с горещо лято и студена зима. Средната годишна температура е 12,6˚С. Максималната температура е 40,1˚С през месец август, а минималната е -20,8˚С през месец януари. Средната относителна влажност на въздуха е 77,8%.

Отдел/подотдел
129/Л
97/у1
28/ф
28/у
бонитет
1
2
2
4
Площ, ха
3.1Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Червеният дъб на територията на ДГС Видин 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.