Червеният дъб на територията на ДГС Видин


Категория на документа: Други


1.2
0.3
0.8
Възраст, год
33
28
38
38
Височина, м
17
8
12.5
6.5
Диаметър, см
18
8
14
8
Запас, м3/ха
139
50
67
19
Надм.височина
200
200
200
200
Изложение
запад
изток
северозапад
северозапад
Почви
излужен чернозем, песъчливо-глинеста, много дълбока, богата, свежа, върху льос
сива горска, песъчливо-глинеста, дълбока, средно богата, суха, върху пясък
тъмно сива, песъчливо-глинеста, много дълбока средно богата, суха
тъмно сива, песъчливо-глинеста, много дълбока, суха


В заключение може да се каже, че червеният дъб е перспективен вид с големи възможности в нашата страна. Изхождайки от горепосочената таблица и скромния ми опит препоръчвам създаването на култури от червен дъб да става върху богати , дълбоки, свежи до влажни почви в долния лесорастителен пояс.

1. Петров, Прокопиев. 1962. Чуждоземни бързорастящи дървета с важно стопанско значение.

2. Недялко Делков. 1992. Дендрология.

3. www.na.fs.fed.us

??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Червеният дъб на територията на ДГС Видин 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.