Четириполюсници - параметри и еквивалентни схеми


Категория на документа: Други


b
f


Практическо разпространение са получили системата z-параметри, системата y-параметри и системата h-параметри.

1. Система z -параметри

Ако за независими се изберат токовете I1 и I2, тогава поведението на четириполюсника може да се опиши с уравненията

( 1 )

За съответните нараствания са в сила зависимостите

( 2 )

Коефициентите пред диференциалите на независимите променливи изпълняват ролята на параметри на транзистора и в дадения случай имат измерения на импеданс. Нека да означим

; ; и ( 3 )

Ако заместим тези означения във формули (2) и ако вместо диференциали на токовете и напреженията поставим техните малки нараствания или амплитудите на променливите им съставни, получава се системата z-уравнения на четириполюсника

( 4 )

z -параметрите имат следния смисъл :

● - входен импеданс на четириполюсника при празен ход на изхода му (отворена по променлив ток изходна верига i2=0).

● - обратен проходен импеданс на четириполюсника при празен ход на входа му (отворена по променлив ток входна верига i1=0).

● - прав проходен импеданс на четириполюсника при празен ход на изхода му (отворена по променлив ток изходна верига i2=0).

● - изходен импеданс на четириполюсника при празен ход на входа му (отворена по променлив ток входна верига i1=0).

Условията "отворена" входна, респективно изходна верига, поставени при дефинирането на z -параметрите важат само за променлив ток.

За относително ниски честоти вместо комплексните z-параметри може да се използват активните r-параметри. Уравненията тогава имат вида

( 5 )

2. Система y -параметри

Ако за независими се изберат напреженията на четириполюсника , може да се получи системата y-уравнения

( 6 )

където

● - входна проводимост при накъсо свързан по променлив ток изход, т. е. статичен режим;

● - обратна проходна проводимост при накъсо свързан по променлив ток вход;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Четириполюсници - параметри и еквивалентни схеми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.