Четириполюсници - параметри и еквивалентни схеми


Категория на документа: Други● - права проходна проводимост при накъсо свързан по променлив ток изход (стръмност);

● - изходна проводимост при накъсо свързан по променлив ток вход.

Режимът накъсо свързан по променлив ток вход или изход може да се осъществи с включването на кондензатор с голям капацитет съответно на входа или изхода.

От системата y -параметри може да се дефинира коефициент на усилване по напрежение при условие, че изходът е отворен по променлив ток - i2=0. Тогава от второто уравнение от системата (6) при условие i2=0 се получава:

( 7 )

От уравнение ( 7 ) определяме статичния коефициент на усилване по напрежение (без товар) като отношение на изходното и входно напрежение:

( 8 )

От първото уравнение на системата y - параметри може да се определи коефициента на обратна връзка по напрежение μ12 при условие, че входът е отворен по променлив ток. Тогава при условието i1=0 се получава:

( 9 )

От уравнение ( 9 ) се определя

( 10 )

3. Система h -параметри

За независими параметри се избират входния ток и изходното напрежение и системата има вида:

( 11 )

Където: ● - входно съпротивление при накъсо свързан по променлив ток изход;

● - коефициент на обратна връзка по напрежение при отворена по променлив ток входна верига;

● - коефициент на предаване ( усилване ) по ток при накъсо свързан по променлив ток изход;

● - изходна проводимост при отворена по променлив ток входна верига.

h-параметрите се наричат хибридни (смесени), защото h12 и h21 са безразмерни, h11 е съпротивление, а h22 - проводимост. Освен това два от тези параметри се определят при късо съединение на изхода ( h11 и h21 ), а два - при отворена входна верига ( h12 и h22 ) .

Стойностите на z-, y- и h-параметрите зависят от положението на работната точка и от схемата на свързване на транзистора. Съществува връзка между системите четириполюсни параметри, която позволява, когато са известни параметрите на транзистора в една от системите, да се определят параметрите в другите системи при същата схема на свързване на транзистора.

z-, y- и h-параметрите са променливотокови и следователно условията за празен ход и късо съединение на входа или изхода се отнасят само до сигналите; в същото време транзисторът трябва да работи в съответния постояннотоков режим (в определената работна точка).

Четириполюсните параметри се наричат още формални, защото с редки изключения не отразяват пряко определени области или физически явления в транзистора.

Предимства на четириполюсните параметри пред физичните са следните:

● те са по-малко на брой (само 4, докато броят на физичните параметри в някои модели на транзистора е повече от 30);

● измерват се непосредствено на външните изводи на транзистора;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Четириполюсници - параметри и еквивалентни схеми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.