Цифров мултимер


Категория на документа: Други


Re16
0,2
жичен


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1.Досев К.И. Цифров мултимер. С.,Техника,1978 г.
2.Metallurgieelektronik.Digital voltmeter-modul,1988
3.Рачев Д.А. Справочник на радиолюбителя. С.,Техника,1990 г.
4.Тодоров Г.С. и др. Устройства на дискретни сигнали - I и II част С., 1989 г.
5.Конов К. Импулсни и цифрови схеми с интегрални TTL елементи. С., 1979 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Стр.

УВОД 2

ГЛАВА I. Преобразуване на величините .............................. 4

ГЛАВА II. Преглед на съществуващите схеми 8
2.1. Електронни измервателни усилватели 8
2.2. Основни структурни схеми на електронните
волтметри 9
2.2.1. Волтметри с отворена схема 10
2.2.2. Волтметри със затворена схема 11
2.3.Принципни схеми на лампови, транзисторни
и волтметри с интегрални микросхеми 13
2.3.1.Универсални електронни волтметри 13
2.3.2.Волтметри с предварително усилване 17
2.4.Импулсни волтметри 18
2.4.1.Компенсационни импулсни волтметри 18

ГЛАВА III. Избор на схемно решение 21
3.1.Структура на цифровия мултимер 21
3.2 Начини за реализиране на основните

функции на цифровия мултимер 25
3.2.1 Функционален блок за измерване на

постоянно напрежение 26
3.2.2 Функционален блок за измерване на
постоянни токове 26
3.2.3 Функционален блок за измерване на

променливи напрежения и токове 28
3.2.4 Функционален блок за измерване на
съпротивления 32
3.2.5 Основна схема за включване на
аналого-цифровия преобразувател 33Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Цифров мултимер 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.