Данъчна система


Категория на документа: Други
Курсова работа

ТЕМА: "Данъчна система"

Съдържание:

Първа глава
1.Произход на данъка
2.Същност, функции и елементи на данъка

2.1.Същност

2.2.Функции

2.3.Елементи
3.Начини за облагане
4.Видове данъци
Втора глава
1.Преки имуществени данъци
2.Преки подоходни данъци
3.Косвени данъци
4.Данъчната система в България

Първа глава

1.Произход на данъка

Като основоположник на теорията на данъчното облагане се счита Адам Смит, който през 1776г. издава книгата "Изследвания за природата и причините за богатството на народите." Сред множеството теории за произхода и същността на данъка по известни са :

* Теорията за обмена, която определя възмездния характер на данъчното облагане

* Теорията за данъка като застрахователна премия, която разглежда данъка като плащане срещу възникването на някакъв риск

* Класическа теория-според нея държавата предоставя различни видове услуги - защита на собствеността на гражданите, поддържане на вътрешния ред и сигурност и други. Гражданите заплащат тези услуги чрез данъците.

* Теорията за жертвата и теорията за колективните потребности- двете теории съдържат идеята за принудителния характер на данъка. Съгласно теорията за жертвата данъкът е жертвата която гражданите правят за държавата, без която не е възможно съществуването на обществото.

* Кеинсианска теория-според нея данъците са главния инструмент за регулиране на икономиката.

2.Същност, функции и елементи на данъка

2.1.Същност

Данъкът може да се определи като законосъобразно, принудително, задължително безвъзмездно плащане от физически и юридически лица на държавата за финансиране на публичните разходи. Данъкът е най важната форма за събиране на парични средства в бюджета на държавата.

2.2. Функции

Данъкът изпълнява следните функции:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Данъчна система 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.