Данъци и данъчна администрация


Категория на документа: Други
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД
Дистанционно обучение

Бакалавърска програма
Специалност "Бизнесадминистрация"

Учебна дисциплина "Данъци и данъчна администрация"

К У Р С О В А Р А Б О Т А

Казус №1

Разработил: Проверил:

доц. Валери Ненков

София
2014 г.

Условие:
Фирма "Нора" АД - София след годишно счетоводно приключване за 2012 г. има следния финансов резултат по Отчета за приходите и разходите:
N
показатели
Разходи
Приходи
I
1.
2.
3.
РАЗХОДИ
Разходи от дейността
Финансови разходи

Извънредни разходи

140 000
6 000
4 000


II.
1.
2.
3.
ПРИХОДИ
Приходи от дейността
Финансови приходи
Извънредни приходи
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Данъци и данъчна администрация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.