Данъци и данъчно облагане


Категория на документа: Други


850
2000
11
Ноември

320

850320
850
2000
12
Декември

320

850320
850
2000
13
Общо:

3840

102003840
10200
24000

1.Общ годишен размер на осигурителния доход, върху който се довнасяр осигурителни вноски /ред 13 колона 7- ред 13 колона 6/ 6360 лв.
2. Размер на осигурителната вноска за довнасяне за фонд пенсии - 508,80 лв.
3. Размер на осигурителната вноска за довнасяне за ДЗПО в универсален пенсионен фонд 318 лв.
Забележка 1. Пренесете сумите от точка 2 и точка 3 под Таблица 1 в съответното Приложение от данъчната декларация в което се декларирали доходи си. Когато доходите, подлежащи на годишно изравняване, се декларират в различни приложения от декларацията, сумата се разпределя до изчерпванети и, като се вписва в съответните приложения на ред " Вноска за фонд Пенсии" за довнасяне , включително и за минали години.
............................................................................................................................................................
Подпис.................................
За декларирани на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

Таблица 2.
За определяне на окончателния размер на осигурителния доход, върху който се дължат здравноосигорителните вноски.

Осигурителен доходСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Данъци и данъчно облагане 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.