Данък върху добавената стойност


Категория на документа: ДругиНа задължителна регистрация подлежат лицата (стопански субекти - юридически и физически лица) , които през последните 12 месеца са реализирали облагаем оборот над 75 000 лева .

След достигане на 75 000 лева оборот и ако лицето прецени да се регистрира при реализиран износ от 50 000 лева , задължително предава заявление за регистрация в съответната данъчна служба в 14 дневен срок.

Прекратяване на регистрацията става в 14 дневен срок от момента , в който облагаемия оборот спадне под 75 000 лева за последните 18 предходни последователни месеца или сделките за износ спадната под 50 000 лева.

Ползване на данъчен кредит и процедурата по неговото приспадане , прихващане и възстановяване:

Данъчният кредит е сумата на начисления данък за получена стока или услуга по облагаема сделка или за осъщесвен внос.

Приспадане на данъчния кредит се реализира след изтичане на месеца чрез отразяване на сумите в справката-декларация .

Когато за даден месец данъчният кредит привишава сумата на начисления данък разликата представлява данъчен кредит за възстановяване от бюджета . Тази разлика се възстановява от бюджета , само ако не може да се прихване от задълженията към бюджета от данъци и други държавни вземания , и ако тази разлика не може да с еприспадне от лицето от дължимия ДДС в продължение на 6 месеца .

Документации и отчетност :
1.Документи по регистрация и прекратяване на регистрацията
2.Документи при продажбите
3.Документи при износа
4.Документиране на покупките
5.Документиране на вноса
6.Документиране на специфични операции

Отчитане на данъчния период :

За всеки данъчен период регистрирането лица задължително представя в съответната данъчна служба справка-декларация .

Задължителни регистри:
1.Дневник за покупките
2.Дневник за продажбите

Представяне на информация на магнитен носител.

Търговска фирма "Изгрев-92" ООД ,ДNo.1100062119 е регистрирана по З ДДС през 1994 год.

През настоящата 2002 година фирмата извършва основно търговска дейност в склад под наем за продажба на едро на прежди.

За месец Юни фирмата е закупила от фирма производител :

Фирма "Велбъжд" АД - гр.Кюстендил следното количество прежди:

1.Прежди "Ина" - 500 кг. по 10.00 лева с ДДС за килограм.

2.Прежди "Ира" - 200 кг. по 9.00 лева с ДДС за килограм

3.Прежди "Криси" - 150 кг по 11.00 лева с ДДС за килограм

За месец Юни фирмата е закупила от фирма вносител :

Фирма "Вектор" ООД гр.София следното количество прежди:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Данък върху добавената стойност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.