Дефиниции на някои понятия


Категория на документа: Други
приходи
приходи
разходи
разходи
печалба
печалба


1х23-5
4-6

1 и 2 са дадени
4 - изваждат се общите приходи един от друг - долния ред минус горния
5 е дадено
6 изваждат се общите разходи един от друг - долния ред минус горния
После се чертае графиката на маржиналния анализ.

% надбавка = % надбавка в/у разходите
----------------------- ----------------------------------- х 100
продажна цена 100% + % надбавка

-------------------------

разходите

% надбавка = % надбавка в/у цената
----------------- ------------------------------- х 100
в/у разходите 100% - % надбавка в/у цената

Разходи за = пром. р-ди + постоянни р-ди
1 изделие -----------------------

колич. продажби

Разходи за единица изделие
Продажна цена =

1- % надбавка

Печалба в/у продажбите = доход /чист/

----------------- Х 100

продажба / нето/
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дефиниции на някои понятия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.