Дефиниции на някои понятия


Категория на документа: Други


дохо/ чист/ продажби/ нето/
Печалбата в/у инвестициите в % = -----------------Х 100 Х ----------------------

продажби /нето/ средна величина на

инвестициите

доход чист
Печалба в/у инвестициите в % = ---------------------------------------------

Средна величина на инвестициите

Формула на база пълни разходи

Целева норма на печалба в/у инвестициите + админ и пласментни разходи
Надбавка %= --------------------------------------------------------------------------------------- Х100

Обема на продажбите за 1-ца изделие

На база преки разходи :

Целева норма на печалба в/у инвестициите+ постоянни разходи
Надбавка %= ---------------------------------------------------------------------------------Х 100

Обем на продажбите Х Променливи разходи за 1-ца изделие

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дефиниции на някои понятия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.