Дискова херния


Категория на документа: Други


Патогенеза
1.Етапи на образуване на дисковата херния
Най-често диксовата херния се образува при първично увреден диск,т.е налице са радиални фисури и променено пулпозно ядро.
Според Б.Китов(1970)образвуването на дисковата херния приминава през четири етапа:
Първи-torzio discalis - в резултат от повдигане на товар или продължително усилие с навеждане се получава придвижване на ядрото назад,преразтягане на влакната на фиброзния пръстен с последващо изпъкване в гръбначномозъчния канал.Клинично се изразява с лумбалгия.
Втори-protrusio discalis - при следващо натоварване на гръбначния стълб ядрото навлиза дълбоко в радиалната фисура.Получава се издуване на диска и задния надлъжен лигамент.То може да е на широка основа или ограничено под формата на "пъпка".Клинично се изразява с лумбалгия или лумбоишиалгия.
Трети-hernia discalis(дискова екструзия)-след тези промени в диска при натоварване или травма,фиброзния пръстен може да се пропука и от вътрешността му да излезе част от nucleus pulposus.Задната надлъжна връзка все още е цяла и покрива хернията.Гръбначномозъчното коренче може да е притиснато.Ишиасът е напълно оформен.
Когато задната надлъжна връзка се пропука,тя пропуска хернирания фрагмент в епидуралното пространство.Ако е в контакт с гръбначномозъчното коренче,ишиасът продължава.
Четвърти-свободна секвестрация-хернираният фрагмент може да се откъсне напълно и да легне свободно в гръбначномозъчния канал.Ако е притиснато коренче,ишиасът продължава,а ако е към гръбначномозъчния канал,ще притиска конската опашка.Фиг.

2.Видове дискови хернии
В зависимост от посоката на херниране се различават следните дискови хернии:
> Задна-централна(медианна)
> Медиолатерална(парамедианна)
> Задно-латерална(лява,дясна)
> Предна(вентрална)
> Интерспонгиозна(телца на Шморл)-към тялото на горния прешлен
В зависимост от локализацията биват:
> Шийна
> Торакална
> Лумбална
Дисковата херния в шийния дял почти винаги е причина за главоболие,виене на свят,шум в ушите,изтръпване на пръстите на ръцете,болки в рамото или ръката.
Дисковата херния в торакалния дял води до нарушения в работата на сърцето и на дихателните органи.
Клинична картина при лумбална дискова херния
В развитието на клиничната картина при лумбална дискова херния се различават три синдрома:болков,вертебрален и неврологичен
1.Болков синдром
Болковия синдром,наблюдаван при лумбалните дискови хернии,се характеризира с няколко особености:
> Заболяването започва с болки в кръста-лумбалгия
> След лумбалгията започват болки в долните крайници-радикулалгия(ишиалгия),която има монорадикулерен характер
> Заболяването е хронично рецидивиращо

Лумбалгия
Тя се получава вследствие миграцията на ядрото в посока назад с продължителен натиск върху задната стена на фиброзния пръстен и обтягане на задната надлъжна връзка.Изразява се с болка в лумбо-сакралната област.
Радикулерните болки имат комплексен механизъм
> Компресия върху гръбначномозъчното коренче
Силата на изпитваната от коренчето компресия зависи от величината на дисковата херния и нейното разположение в гръбначномозъчния канал-колкото е по-голяма и колкото е по-латерално разположена,толкова по-силна компресия ще упражнява върху коренчето и обратно.Средния и слаб натиск върху здраво коренче не продуцира болка.Следователно освен компресията върху нервното коренче са необходими и други фактори.
> Реактивно асептично възпаление на нервното коренче е вследствие на механичното дразнене,което се дължи на компресията върху него и свъразаните с него явления на венозна стаза(застой) и едем(симптоматично възпаление),които се развиват.
> Дисциркулаторни смущения в областта на хернираният диск- те играят съществена роля в патогенезата на радикулерния болков синдром.
В зависимост от обема на дисковата херния и от вторично развиващите се явления на стаза и едем на околните тъкани се намалява сечението(отворът) на гръбначномозъчния канал.
Циркулаторните смущения в областта на хернираният диск не са постоянни.Те се засилват при физическо натоварване в лумбалния дял(носене на тежести,продължително стоене прав,седнал и др.).Получават се при продължително лежане през нощта-смущения във венозния ток.С това се обясняват и нощните болки при лумбалните дискови хернии.
С подобряване на венозния ток се обяснява т.нар. "симптом на разтупкването"-т.е отслабването или изчезването на болките след раздвижване.
> Спазъм на паравертебралната мускулатура - възниква като рефлекторна защитна реакция,която води до имобилизиране на лумбо-сакралния отдел на фръбначния стулб и с това до намаляване на възмозността за допълнителни дразнения на притиснатото нервно коренче в хода на различните движения-флексия,екстензия и латерални наклони.
В същото време мускулния спазъм на екстензорите увеличава компресията върху задната част на междупрешленния диск чрез приближаване на телата и притискането на коренчето от доближаването на дъгите.
Така се създава порочен кръг на нивото на увредения двигателен сегмент.
> Рецидивиращ характер на болестта - в основата на рецидивиращия характер при повечето дискови хернии се очертават няколко фактора:спонтанно репониране на дисковата херния(възможността за обратно връщане),премахване на механичния натиск и рефлекторната реакция на паравертебралната мускулатура,прекратяване на явленията на едем и стаза,на асептичното възпаление на нервното коренче.

2.Вертебрален синдром
Тои включва:
> Болка
> Рефлекторен спазъм на паравертебралната мускулатура
> Ограничена подвижност-това е рефлекторна реакция за предпазване или намаляване на болкитеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дискова херния 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.