Длъжностна характеристика


Категория на документа: ДругиМ Е Д И Ц И Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ГР. ПЛЕВЕН

ФАКУЛТЕТ " ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

СПЕЦИАЛНОСТ " УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ"

за

в Многопрофилна Областна Болница за Активно Лечение

"Д-р Стефан Черкезов" гр. Велико Търново

П Р А К Т И Ч Е С К А Р А З Р А Б О Т К А

По време на пред дипломен стаж по

"Управление на здравните грижи"

Изготвил:мария янакиева фак №210112

Наставник: Радка Полева-медицински секретар към Урологично Отделение

Длъжностна Характеристика

За

Медицинска сестра в Урологично Отделение

Код по НКП:2221.500
Клас по НКП:специалисти

I.Анализ на работното място

Първо хирургично отделение е самостоятелна специализирана структурна единица,разположена в самостоятелна база I."

Отделението се състои от 20 разкрити болнични легла.

Към отделението функционира консултативен кабинет на функционален принцип към КДБ

Персонала на отделението се състой от:

-Началник отделение

-Лекари

-Старша медицинска сестра

- Медицински сестри

-Помощен персоналСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Длъжностна характеристика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.