Длъжностни характеристики на готвач, барман, камериерка и пиколо


Категория на документа: Други


отстъпки при ползване услуги в заведението

ХІ. ПРАВА:

1. Редовна месечна заплата за положения труд.

2. Работа по график на смени.

3. Социални, здравни и трудови осигуровки.

4. Осигурено работно и униформено облекло според стандартите на заведението.

5. Право на безплатно медицинско обслужване.

6. Право на годишен платен отпуск според КТ.

7. Едно хранене по време на работната смяна, осигурено от работодателя

Забележка: Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни и структурни промени.

Изготвил: ............................. Утвърдил: ......................

(имена и длъжност) (подпис и печат )
Запознат съм и разполагам с екземпляр от длъжностната характеристика:
Дата .......................
Работник:........................................................................................................
(трите имена)
Подпис на работника :...............................

2 . ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗА ДЛЪЖНОСТТА "БАРМАН"

Клас по НКПД: Персонал, зает с услуги на населението, търговията и охраната
Код по НКПД: 5132 2001

ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА:
Обслужва гостите на заведението, като приготвя поръчаните напитки и коктейли. Носи материална отговорност

І. ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

> ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Приема поръчките от клиентите и сервитьорите за напитки.

2. Приготвя алкохолни и безалкохолни коктейли и ги поднася на клиентите.

3. Приготвя топли напитки.

4. Спазва грамажа посочен в картменюто, като за целта ползва съответната мярка.

5. Измива употребяваните чаши и друга посуда, използвана на бара, спазвайки санитарно-хигиенните норми.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Длъжностни характеристики на готвач, барман, камериерка и пиколо 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.