Длъжностните лица отговорни за провеждането на бизнес анализа в организациите, качества и умения


Категория на документа: Други
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

гр. София

РЕФЕРАТ
по
"БИЗНЕС АНАЛИЗ", ВАЕВ 744D

на тема: "Длъжностните лица отговорни за провеждането на бизнес анализа в организациите, качества и умения."

Изготвил:
Специалност: Икономика ДО, модул - Бизнес администрация, IV курс, VII семестър.
Факултетен номер:

Преподавател: доц. д-р инж. Кирил Радев

София,
учебна 2011-2012

I. Увод

Длъжностните лица отговорни за провеждането на бизнес анализа в организациите са известни с името "бизнес анализатори". Задачата на бизнес анализаторите е да работят с всички звена на дадена компания, с цел да анализират структурата, политиките и процесите й, и да препоръчат решения, които да й помогнат да постигне целите си.

Бизнес анализаторите често играят централна роля в привеждането на възможностите на ИТ в унисон с нуждите на бизнеса. За да може успешно да осъществи връзката между бизнеса и информационните технологии, един бизнес анализатор трябва да притежава множество качества и умения.

II. Изложение - качества и умения на бизнес анализатора

1. Поведенчески умения и лични качества

1.1 Балансирано поведение. Балансирано поведение означава наблягане на въпроса, умерено и твърдо, но не и агресивно. Това означава да използва находчивост и да бъде проницателен за да получи резултати, дори и в лицето на опозицията.

1.2 Лидерство. Винаги има повече от едно решение за всички проблеми. Лидерът трябва да разбере контекста на проблема и да осигури ефективно решение.

1.3 Решаване на проблеми. Бизнес анализаторът трябва да подходи към проблема с перспектива за да бъде решен този проблем. Вариация на това е, че дори ако оптималното решение не може да се прилага по финансови, технически или политически причини, бизнес анализаторът трябва да бъде прагматичен и да бъде подготвен да намери други решения, които ще донесат полза.

1.4 Внимание към детайлите. Много бизнес проекти се провалят, защото няма достатъчно подробности за предложената промяна. Когато един проект е предаден на ИТ специалисти, те често намират много големи несъответствия, ако не са предоставени детайли. Ето защо умението за усет към детайлите е важен атрибут на добрия бизнес анализатор.

1.5 Критично мислене и аналитични умения. Бизнес анализаторът трябва да притежава здрав разум за да установи кои данни са от значение и тези, които не са и да отдели жизненоважните фактори от по-малко важните. Критичното мислене се постига чрез опит и чрез диференциране на това върху кои фактори да се концентрира и кои да пропусне.

1.6 Гъвкавост при управление на ситуацията. Това е изключително важно качество. Бизнес анализаторът трябва да има достатъчно увереност в себе си и в уменията си за анализ и прецизност на своите решения. Трябва да може да издържа на напрежение и да отстоява своята гледна точка

1.7 Екипна работа с данни. Много е важно един бизнес анализатор, често работещ в екип, да разбере ролята си в екипа и какво трябва да бъде направено, както и да оценява работния стил на другите за да се осигури постигането на целите на проекта.

1.8 Умение да убеждава. Убеждаването изисква внимателно обмисляне и предварително планиране. Бизнес анализаторът трябва да разбере какво е отношението на другата страна към предложението, вероятната съпротива и стилът на убеждаване трябва да са насочени към един човек или към група. Например, някои мениджъри предоставят всички решения на друга група като изискват детайлна информация или високо квалифициран анализ. Някои се интересуват от технически характеристики, други от визия или от цялостна картина. Майсторският подход е жизнено важен за успешен край. Бизнес анализаторите често са налага да поемат или предложат друга посока на действие. Това може да включва друг начин на убеждаване, осъществяване на преговори на кръгла маса и/или търсене на подкрепа от по-опитен колега с оглед постигане на най-добрият подход на действие.

1.9 Комуникативност. Комуникативността е най-важното умение, което бизнес анализаторът трябва да притежава. Това обхваща умения за постигане на съгласие, слушане, влияние върху слушащия и показване на съпричастност. В най-голяма степен работата на анализатора включва събиране и анализиране на данни и представяне на обратна информация, която носи нова гледна точка по проекта, така че да предложи начин на действие. Ако комуникацията не е добра между щабовете, това води до чувство на неудовлетвореност, когато е налице неизпълнение на очевидни неща. Комуникацията между бизнес колеги трябва да бъде на един език и стил, който е удобен и за двете страни. Бизнес анализаторът трябва да се приспособи към комуникацията в съответствие с хората, с които работи.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Длъжностните лица отговорни за провеждането на бизнес анализа в организациите, качества и умения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.