Добри иновационни практики в чуждестранни фирми


Категория на документа: Други


* организационни.
f. За кого е предназначено нововъведението:
* за фирмата;
* за пазара;
* За конкретен потребител.
g. Според обекта, в който се реализира:
* техническа - включва промени, водещи до подобрения в надеждността, функционалността, безопасността и др.;
* търговска - включва промяна в дизайна, опаковката, сервиза /търговски хитрости/;
* организационна - насочена е към изменението на структурата, технологията на управление и др.
* социално-институционална - насочена към нови форми на обслужване в социалните сфери.
h. Според аргументите за извършването:
* инициирани - иновации, с които се търсят възможности за изпреварване на конкуренти в определена област;

* принудителни иновации - търсене на възможности за догонване на конкурентите в определена област.

Източници на иновации.

Един от изследователите е Шумпетер. В книгата си "Иновации и предприемачество" той извежда 7 сфери на добри възможности за появата на иновации, като първите 4 са в рамките на организацията /предприятието/ или нейния отрасъл, а останалите 3 могат да произтекат от социалната сфера, политическата област или интелектуалната среда. Симптомите за промени при първите 4 са:
i. неочаквани събития и инциденти;
j. несъответсвие между реалност и план;
k. изменение в отрасловата и пазарна структура /растеж, производство, технологии/

По отношение на промените в интелектуалната среда най голямо влияние оказват демографските динамики, възприятията и желанието за нови знания.

II.Водещи практики
в иновационната дейност

1.Примерът на "Върджин Груп".
1.1 История

Върджин Груп е британски конгломерат от над 200 компании в над 30 страни. Всичко тръгва още през 1970г от известния британски бизнесмен сър Ричард Брансън,който
Става известен най-вече със своята звукозаписна дейност, развита от подразделението "Върджин Рекърдс" от където му хрумва и името - "Върджин"( новак,нов,неопитен), Две години след като основава музикалната си компания, Брансън отваря и първия си магазин на улица "Оксфорд" в Лондон.

Бизнесът се разраства бързо и през 1984 година Ричард насочва погледа си към създаването на авиокомпания. "Върджин еърлайнс" залага както на богатите клиенти, за които създава луксозни условия в първа класа, така и на изгодни условия за по-обикновените пътници в бизнескласата. В момента "Върджин" е втората по големина авиокомпания във Великобритания и нейните "Боинг"-747 летят до Ню Йорк, Маями, Орландо, Бостън и т. н. По-късно разширява много успешно своя бизнес в сферата на авиопревозите, мобилни комуникации ("Върджин Мобайл"), разработката на компютърни игри ("Върджин Интерактив"), кабелната телевизия и собствени радиостанции,дрехи,напитки,книги и много други.

Доказал безспорния си бизнес-нюх и в тази сфера Брансън, който междувременно е продал музикалната си империя през 1992 година за 1 милиард долара на ЕMI, основава и авиокомпания, специализирана за полети само в Европа и мобилния оператор "Въджин мобайл" през 1999 година. В момента интересите му се простират в медийния сектор, развлекателната индустрия и туризма. Той притежава клубове и хотели в 15 страни.
От тогава насам,"Върджин груп" претърпява много бурно развитие и компанията успява да се разрастне до своите 50 00 служители в целия свят и основен капитал 21 милиарда долара.
Едно от най-новите начинания на "Върджин" е компанията за космически туризъм "Върджин Галактик която обещава пътуването до космоса срещу достъпни суми.
Именно като една от най-вдъхновяващите идей на нашето време,Върджин груп доказва в свой стил,че може да бъде първата в предоставянето на подобен вид услуга.

1.2 Идеология и развитие

на "Върджин груп"

Въпреки,че "Върджин груп" се състой от много фирми,най-големите от тях са не повече от двадесет,а останалите поддържат предимно пазарано партнъорство с тях.Това е сходно на японската управленска система "кейретцу",в която отделни бизнеси работят като семейство под една търговска марка,развивайки дейността си независимо и самостоятелно,но оказвайки помощ на останалите където и когато е нужно.
Според Брансън,хората,които работят във "Върджин" са най-важното нещо.Според него,ако имаш щаслив и мотивиран персонал,това значи,че би трябвало да имаш и щасливи и доволни клиенти.И ако всичко резултира в добри печалби,това ще направи и акционерите щасливи.Именно поради това,когато някоя от неговите фирми стане твърде голяма,той я разделя на няколко по-малки.А служителите,които попадат често в малък и нов екип,имат възможност да докажат способността си да мислят и да се включват активно в трудовия просцес.

Компанията непрекъснато провежда обучения на своие служители.Голяма част от тези обучения са насочени към това да внушат на отделния служител,че той има силата да промени нещата.Много различни дейности се организират,за да се засили духът на екипност и лоялност към името "Върджин". За служителите са създадени множесто механизми,за да избере всеки един от тях своето признание и най-доброто място - включително да избере друга фирма от групата в която да се премести. Във всички фирми регулярно се провеждат изследвания и се организират фокусни групи за установяване удовлетвореността на служителите. Има създадени различни комитети на служителите,чиято основна идея е да събират,обсъждат и предлагат на по-висшестоящите идеи и предложения.

Друг интересен подход на "Върджин" е да прави смесени предприятия навсякъде по света синовативни и перспективи фирми.В тези смесени предприятия "Върджин" участва не толкова с капитал,колкото със свеото известно търговско име,което гарантира постоянно и високо качество.
Много често идейте за създаването на бизнес произтичат от други хора.Всеки месец на сайта си,"Върджин" получава стотици бизнес идеи и сътрудник от компанията записва,въвежда и разпределя всички идеи,които пристигат.След това ги предава на експерти,които ги преглеждат и проучат най-дборите от тях.Една малка част от идеите се изпращат на екипите ни от инвестиционни специалисти в Лондон,Швейцария,Ню Йорк,Шанхай,Сидни.Обикновенно,ако идеята се хареса,нейният притежател бива поканен на среща и представят плановете му на различни места.Много често преди да се подходи до същинската част,много точно и прецизно се дискутира с притежателя на идеята за това,дали наистина тя си струва и дали зад нея седи наистина доходоносен бизнес.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Добри иновационни практики в чуждестранни фирми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.