Добри иновационни практики в чуждестранни фирми


Категория на документа: Други


4. Build a culture of stopping to fix problems, to get quality right the first time Изграждане на култураа, да определи проблемите, за да получите качество.
5. Standardized tasks are the foundation for continuous improvement and employee empowerment Стандартизирани задачи са основата за непрекъснато усъвършенстване и овластяване на служителите
6. Use visual control so no problems are hidden Използвайте визуален контрол, така че няма да няма скрити проблеми.
7. Use only reliable, thoroughly tested technology that serves your people and processes Използвайте само надежна и старателно тествана технология, която служи на вашите хора и процеси
8. Grow leaders who thoroughly understand the work, live the philosophy, and teach it to others Развийте лидери, които разбират напълно от работата, живеят с философията и учи другите на същото.
9. Develop exceptional people and teams who follow your company's philosophy Разработване на изключителни хора и екипи, които следват философията на вашата компания
10. Respect your extended network of partners and suppliers by challenging them and helping them improve Уважавайте широката мрежа от партньори и доставчици, като им помагате да се подобрят
11. Go and see for yourself to thoroughly understand the situation (genchi genbutsu) Идете и вижте за себе си, за да разберете напълно ситуацията.
12. Make decisions slowly by consensus, thoroughly considering all options; implement decisions rapidly Вземайте решения бавно с консенсус, внимателно обмисляйте всички варианти и изпълнение на решенията бързо.
13.Become a learning organization through relentless reflection and continuous improvementСтани учеща се организация чрез безмилостен размисъл.
14. Стани учеща се организация непрекъснато усъвършенстване.

2.4 Участие на персонала в инавационната дейност на Toyta.

Toyta създава своя програма за предложения, която се основава на предпоставката, че на хората е присъщо да подобряват работната си среда и че участието на всеки работник осигурява непрекъснато усъвършенстване в дългосрочен план. 3Благодарение на тази програма в Toyta са в състояние да осъществяват висок процент на одобряване и внедряване.
Всеки в компанията може да дава предложения чрез прост формуляр от една страница в които се описва настоящата ситуация и предлаганата промяна, определя се областта, която касае предложението: безопасност, качество, намаляне на времето, на разходите и други подобрения. Одобрените предложения получават възнаграждания съобразени с потенциалните ползи, които ще донесат предложенията.
В завимисост от големината на предложението одобрение за внедряването се дава от майстор или асистент генералният мениджър, а най-значимите предложения се одобряват от управителния комитет по предложенията.Програмата за предложения има значителна възвръщаемост,средно 7:1.The Toyota production system has been compared to squeezing water from a dry towel.
2.5 Производството на Toyota System

Най-видимият продукт на стремежа на Toyta към съвършенство е нейната производствена философия, наречена производствена система Toyta (ТПС). Извън Toyta ТПС често епозната като "ефективност" или "ефективно производство". 4
В много отношения Toyta все още е семеен бизнес и все още значително влияние упражнява създалото я семейство Тойода. за да се разбере ТПС и стилът на Toyta и как компанията се превърна в най добрия производител в света, от полза ще е първо да се разбере историята на семейство Тойода, които оставиха неизлечими следи в културата на Toyta.

В основата на ТПС стоят принципите на едноелементния поток и джидока (автоматизация с човешки интелект), използван още от Сакичи Тойода. Тпс взаймства и много идеи от Съединените щати. Една такава много важна идея е концепцията на изтеглящата система, според която попълването с нови материали се определя от потреблението. Без тази изтегляща система понятието "точно навреме", един от двата стълба на ТПС никога нямаше да се развие. Концепцията "точно навреме" е съвкупност от принципи, инструменти и техники, които позволяват една компания да произвежда и доставя продукти в малки количества, при къси производствени срокове, да отговаря на нуждите на потребителя.

Toyta взема под внимание и теориите на Деминг, според когото вески човек или етап в една производствена линия или бизнес проце трябва да се третира като клиент и да му се доставя точно това, което му е необходимо в необходимия срок. Това се изразява в принципа на Деминг "следващият процес е клиентът". Японският израз на това, атокотеи ва о-киакисама, стана един от най важните в "точно навреме": предходният процес винаги трябва да извършва това, което нарежда следващият. Японският термин за непрестанно усъвършенстване е кайзен, или процес на извършване на постепенно увеличаващи се подобрения и постигане на целта за ефективност, премахвайки всичко излишно, което повишава разходите, без да добавя стойност.

ТПС не е предназначена само за една компания в точно определен пазар и култаура. ТПС е нова парадигма в производството и предлагането на услуги. Към 60-те години ТПС вече е могъща философия. Начинът, по който Toyta разработва ТПС, предизвикателствата, с които се сблъсква и подходът, които възприема при решаването на тези проблеми, са отражение на философията на Toyta.
[ 2.6edit ] Electric technology Електрическа технология

Разработването на "Лексус" и "Приус", два нови автомобила, които промениха облика на Toyota, са два от най-добрите примери за философията на Toyota. Идеята за "Лексус" се ражда с целта Toyota да започне да създава не само висококачествени, икономични и евтини коли, но също и луксозни. Идеята първоначално среща съпротива: построяването на луксозна кола би означавало да се разчупи представа за здрава и надеждна, но направена основно за японците кола. Задачата за създаването на "Лексус" е възложена на Ичиро Сузуки. Началото на проекта "Лексус" започва със задълбочена преценка на целите на возилото и проучване на конкуренцията. Основната пречка пред "Лексус" е да се преодолее вградения стереотип на японските коли, че са практични, ефективни, надеждни возила, но не и луксозни. Според Сузики за да бъде "Лексус" считан за висококачествена трябва да притежава две основни качества: изключителна функционална характеристика и елегантен външен вид.

За да може Toyota да промени своя имидж, тя трябва да има значително по-добри технически характеристики и подобен дизайн на лидера в отрасъла "Мерцедес - Бенц". Тези две качества са взаймно изключващи се и за да създадат е необходим компромис между тях. Сузуки разработва списък на компромисите на експлоатационната характеристика.
1. Голяма маневреност
Но все пак и
Приятно возене
2. Бързо и плавно возене
Но все пак и
Нисък разход на гориво
3. Свръхтиха
Но все пак и
По-ниско тегло
4. Елегантен стил
Но все пак и
Висока аеродинамка
5. Топлота
Но все пак и
Функционален инетриор
6. Голяма стабилност при ниско триене
Но все пак и
Ниско триене
Тези изисквания водят до две основни ръководни цели на програмата "Лексус":Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Добри иновационни практики в чуждестранни фирми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.