Доене, охлаждане, съхранение и изкупуване на кравето мляко


Категория на документа: Други


ТЕМА 6
Доене, охлаждане, съхранение и изкупуване на кравето мляко

Подготовка за доене
Необходимо е да се извърши подготовка на помещението, кравите и дояча.
Помещението, в което се отглеждат лактиращите крави (ако доенето се извършва на място в обора), трябва да бъде почистено и проветрено най-малко един час преди да започне доенето. Почистването непосредствено преди доене, залагането на силаж, запрашени фуражи и др. влошава качеството на полученото мляко.
Кравите също трябва да се подготвят за доене, като се спазва следното:
-да се вкарат в помещението около 1/2 часа преди започване на доенето
-винаги доенето да започва по едно и също време. Това е много важно за правилното изграждане и протичане на условните рефлекси на млекоотдаването;
-да не са хранени с обемисти фуражи непосредствено преди доенето, но и да не са гладни;
-непосредствено преди доенето - това спомага за
бързото приучване и правилното протичане на рефлексите.
Доячът подготвя необходимия инвентар за измиване, дезинфекция и
издояване; подготвя и проверява изправността на доилната техника, измива и дезинфекцира ръцете си и пристъпва към доенето.
Основни правила и етапи при машинното доене
-Подготовка на вимето. Всички операции по подготовката целят стимулиране
на млекоотделянето и отстраняване на замърсяването. Общо времето от
началото на подготовката до поставянето на доилния апарат не бива да
е повече от 1 минута.
1. Проверка на здравословното състояние на вимето. От всяка четвъртинка на вимето се издояват по 2-3 струйки мляко в специален съд (контролно канче) с черна плочка или сито. Наличието на видими изменения в млякото -парцалчета, гной, кръв, слуз, са характерни белези за клиничен мастит. Ако се установи мастит, е необходимо кравата да се издои най-накрая, след всички останали крави, с отделен апарат. Отстаняването на първите струйки мляко намалява броя на микроорганизмите в добитото мляко, тъй като в тях той е най-голям.
2. Измиване на вимето с топла вода (40-50°С) с подходяща концентрация на одобрен за млекопроизводство специален дезинфектант. Това има едновременно стимулиращо и хигиенно значение. При използване на дезинфектант бактериите в млякото се намаляват с 60-70% в сравнение с нетретираните.През последните години в повечето страни се избягва това мокро почистване на вимето. Чрез индивидуални хартиени салфетки, напоени с дезинфекционен разтвор, се осъществява т.нар. сухо почистване. То обаче се прилага при висока хигиена на отглеждане и много чисто виме.
3.Подсушаване на цицките с индивидуална кърпа за всяко животно.

Най-добре е да се използват еднократни индивидуални книжни салфетки.
Масажиране на отделните четвъртини на вимето - ръцете се движат от
основата на вимето към цицките, продължава различно за отделните животни-до 15-20 сек.
- Поставяне на доилните чаши. Веднага след като е приключила подготовката на вимето, се пристъпва към поставяне на доилния апарат - доячът-го хваща с едната ръка, а със свободната ръка се поставят доилните чаши в определена последователност.
-Машинно доиздояване. Осъществява се, като с едната ръка се хваща апарата, натиска се надолу и напред, а със свободната ръка се масажират задните
четвъртинки.
-Сваляне на доилния апарат. Апаратът трябва да се свали веднага след
спиране на млечния поток. Задържането му води до т.нар. сляпо доене и е
предпоставка за увреждане на млечната жлеза и мастити.
Правилно сваляне на доилния апарат - прекъсва се вакуума към доилните чашки, изчаква се няколко секунди и лесно се издърпват доилните чаши от цицките.
Съоръженията за охлаждане и съхраняване на млякото трябва да са достатъчни за произведеното мляко поне за едно денонощие или за 2 денонощия. Има различни системи на охлаждащи резервоари: атмосферно-отворени вани и най-съвременните атмосферно-затворени хладилни резервоари (танкове), които създават идеалните условия за хигиена и качество на млякото.
Окачествяване и изкупуване на суровото краве мляко
Във връзка с покриването на изискванията на ЕС за качество и безопасност на млякото и млечните продукти, нашата страна е приела наредба, която регламентира условията във фермите за добив на мляко и параметрите за качество на суровото мляко. У нас понастоящем има 2 качества на суровото мляко, за които са поставени отделни изисквания: Екстра качество (Е) и I качество (I)Общите изисквания са: температура на замръзване не повече от -0.520; да не се установява наличие на антиобитици и на латогенни микроорганизми.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Доене, охлаждане, съхранение и изкупуване на кравето мляко 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.