Доклад по дипломна работа


Категория на документа: Други


 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ"

ЦЕНТЪР ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Катедра "Търговски и туристически бизнес"

Магистърска програма "Мениджмънт на търговската дейност"

ДИПЛОМНА РАБОТА

На тема:

ПРОБЛЕМИ НА БОРСОВАТА ТЪРГОВИЯ

Дипломант: Научен ръководител:
Димитър Михайлов Павлов Проф. д-р Марияна Божинова
Фак. № m136270

Свищов

2014

Въведение:

В борсовата търговия се използват някои основни понятия, едни от които са:
1. Клиент на борсата - това са онези субекти, които са производители или търговци, които не притежават брокерски места на борсата;
2. Борсовата администрация - включва лицата, които осигуряват условия за нормално протичане на борсовата търговия и нямат отношение към сделките, които се осъществяват;
3. Брокери - физически лица, които непосредствено сключват сделки на борсовия кръг, трябва да са дееспособни лица и не е задължително да имат висше образование. Те трябва да са преминали курс и да покажат свидетелство за съдимост. Всички начинаещи брокери се наричат "летящи брокери", а тези които са навлезли в професията се наричат "брокер на брокерите".

Като типични характеристики на борсата и стоките, които се търгуват там, можем да определим:
- На борсата не всичко се търгува
- Да не се влияе от модните тенденции
- Борсовата стока е резултат на масово едносерийно производство
- Търгува се чрез борсов контракт

Борсите се разглеждат в три аспекта:
1. Борсата е вид институция;
2. Борсата е форма на проявление на пазара;
3. Борсата е съвкупност от икономически отношения

С казаното до тук аудиторията трябва да придобие малка представа, какво означава думата "борса"

Целта на тази разработка е да се събере достатъчно материал относно поставения въпрос.

С разработването на тази тема трябва да отговорим на няколко въпроса, а именно:
- Същност, възникване и развитие на борсите
- Звена на борсовата търговия
- Да се даде представа за организационно-управленска структура
- Същност и класификация на борсовите сделки
- Характеристика на фючърсни и опционни борсови сделки
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Доклад по дипломна работа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.