Доклад по почвознание от практика


Категория на документа: Други


Класификация по FAO: Кафявите горски почви спадат към камбиксоли (Cambisols)
Формиране
планински тип умерено - континентален климат (по - ниска температура, по - високо количество валежи, по - голяма част от времето има снежна покривка)
* Строеж на почвения профил
o Прост тип - само А хоризонт, последван направо от С (изветрял)
o Хумусно - акумулативен хоризонт:
o Малка мощност (въпреки това доста добре развити букови насаждения)
o Хумус от тип модер (над 5 %) - нискокачествен за земеделие, но е добре за горската растителност; в него доминират фулвокиселините
o Наличие на мъртва горска постилка
o При по мощни почви след хумусно - акумулативния хоризонт следва камбикхоризот с малка мощност.
* Механичен състав: балансирани глина, прах и пясък
* Оцветяване: жълто - оранжево (следствие от разтворите на фулвокиселините)
! На тази надморска височина и нагоре се срещат и тъмно оцветени, формирани под планинска ливадна растителност
* Почвенареакция: е около 5 pH
* Растителност: подходящи за картофи, малини, капини, касис, ръж; осигурява идеални условия за горски екосистеми (наблюдава се биоценози на бука)
* Особености на изследвания терен:
* наличие на калиеви слюди (сравнително лесно подлежат на изветряна)
o вероятно съдържание на мед (Cu) (наличие на светлозелени петна)
o С хоризонт - изветрели шисти (гнайсови)
* Цвят на взетата проба определен с цветна карта на Мунсел:
стр. 10 / 4/4 / кафява (определена във влажно състояние)

.

,

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Доклад по почвознание от практика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.