Доклад по социология


Категория на документа: Други


Човек трябва да приеме идна ситуация за "нормална", смислена, за да търси начин за справяне с нея. Обществото се изразява в съществуването на разбираеми ситуации за хората. Търси се "всекидневно знание" за тълкуване смисъла на ситуацията.

Трябва да се търси общото между разбиране и обяснение. Обяснението на социалните факти е разбирането им по нов начин.
ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ

Общественото мнение не е съждение, твърдение, теза или квалификация. То е продукт на общественото съзнание. Съдържанието му представлява отношението на социалната среда към определени обекти - факти, събития, явления, личност и пр. Субект на общественото мнение са групи хора, ангажирани за тази роля. Общественото мнение е широко прието в социалния живот, тъй като то изпълнява ролята на активен фактор за възпитание, социално порицание, средство за утвърждаване на традиции и предаване на социален опит и народностна мъдрост. Общественото мнение одобрява или осъжда, подсказва, препоръчва или изисква, удостоява.

РАЗДЕЛ 1
1.1 Изследователска ситуация - отношение на изследваните лица към социалните факти
1.1.1 Яница Велчева, 25г., Висше образование, Брокер
Тази личност е подходяща за нашето социологическо изследване, тъй като живее от 7 години във Варна и се вписва в първата възрастова група. Интервюто се проведе на нейното работно място - агенция за недвижими имоти "Естрея", през обедната й почивка. Запитването продължи 25 минути. Разговорът протече нормално в приятна атмосфера, без наличие на смущаващи факти.
Отговорите си даде от гледна точка на това, че е млад човек, интересуващ се от събитията в града, подреждайки ги по важност. На въпроса "Какво е нивото на живот във Варна, относно областта на обществения живот"нивото на някои от събитията определи като високо, други - средно, а дори някои от тях определи като ниско.
Определя нивото на градоустройство и благоустройство във Варна като средно, поради наличието на дупки по пътищата, остарели сгради, намаляващите зелени площи, липсва осветление на определени места, малък брой детски площадки, дефицит на детски градини.
Като ниско е определила нивото на обществения ред и сигурност, защото не се чувства достатъчно защитена от органите на реда. Нивото на гражданското общество като много ниско, тъй като в България като цяло липсва гражданско общество, защото хората не са единни в решаването на обществените проблеми.
Екипът определя информацията на лицето като достоверна.

1.1.2. Георги Стоянов, 20г. Средно образование, Студент
Този човек е подходящ за нашето социологическо изследване, защото той е роден и израстнал във Варна, намира се в първата възрастова група, интересува се от събитията в града, т.е. отговаря на всички посочени критерии. Интервюто се проведе в Икономически университет - Варна, преди започването на лекциите в зала 316 и продължи 20 минути. Обстановката беше "раздвижена" - забавна понякога, но и сериозна, без наличието на смущаващи фактори.
Георги определи себе си като човек, който следи само най - важното в града и получава тази информация от варненските сайтове и националните медии.
Като много важни събития през месец октомври на 2009 година, той определи: поставянето на видео стена в сградата на община Варна, протеста на гражданите срещу новия Общ устройствен план на града и откриването на въздушната линия Москва - Варна - Москва.
Като важни определи следните събития: построяването на нов физкултурен салон, откриването на новата модулна паркинг система на паркинга на ЖП гарата и откриването на два държавни имота от областната администрация - ресторант и пречиствателна станция.
На средно ниво определи следните области на обществения живот: събития, свързани с местната власт, обществения ред и сигурност, средното образование, икономиката и бизнесът, както и гражданското общество.

1.1.3 Елеонора Георгиева, 37 г., Висше образование, счетоводител.

От 17 години живее във Варна. Г-жа Георгиева беше избрана за нашето социологическо проучване поради факта,че тя попада в една от възрастовите групи. Елеонора е и човек, който следи събитията в града в качеството си на бизнес дама. Интервюто се проведе в близост до нейния дом в район Приморски, през един топъл и слънчев уикенд. Запитването продължи около 40 минути в приятна и спокойна, приятелска атмосфера без смущаващи фактори.
Нашият респондент счита за най-важни събитията, касаещи Обществения ред и сигурността в Общината. За важни определя въпросите свързани с Градоустройството и благоустройството и Гражданското общество.
Според г-жа Георгиева най-значимо е откриването на незаконния ресторант и на пречиствателната станция, тъй като те ощетяват голям кръг варненци. Също така за важно събитие тя смята и новата паркинг система на паркинга на жп гара Варна.
Важни са проблемите свързани с Градоустройството и благоустройството напр. откриването на 100те места в ЦДГ №3.В този дух тя поставя за важно и изграждането и ремонта на спортни зали и площадки в район "Младост". Елеонора определя само нивото на средното образование като ниско. Според нея децата в средното училище имат изключително ниска мотивация да научат нещо. Незаинтересованост към значимите събития от заобикалящата ги среда. Липсата на морал и ценностна система все по-често се наблюдава у подращите. Децата таят в себе си много агресия, не умеят да предвиждат последиците от действията си и са абсолютно безотговорни.

1.1.4 Стоян Стоянов, 45 г. ,Висше образование, Мениджър
Стоян Стоянов е подходящ за нашето социологическо проучване, защото принадлежи към една от възрастовите групи от изследването и е родом от Варна. Интересува се от събитията свързани с града и по-специално от въпросите, касаещи условията за развитие на града.
Интервюто се проведе в едно заведение в центъра на Варна, където предварително си бяхме уговорили среща с нашия респондент. Запитването продължи между 30 и 45 минути. Стоянов беше много любезен и без да се замисля даде категорични отговори на нашите въпроси. Атмосферата на разговора беше спокойна, без наличие на никакви смущаващи фактори.
Стоян Стоянов определи като много важни въпросите относно Градоустройството и благоустройството на град Варна. Като важни класира проблемите в Средното образование, Гражданското общество и Икономиката и бизнеса.
Г-н Стоянов мисли, че проблемите на Средното образование са от голямо значение. Жестокото убийство на 17-годишния Георги не бива да бъде подминато като обикновена случка.
Протеста на гражданите срещу новия Общ устройствен план на Варна е добър пример за пробуждане на Гражданско общество. Ниско е нивото на икономиката и на бизнеса в момента на територията на града.Това може би се дължи на факта, че страната като цяло е в рецесия, а и бизнесът във Варна в настоящия момент е в застой. Всеки мениджър по различен начин и с помощта на различни техники и умения се опитва да запази и развива бизнесът си.

1.1.5. Стефка Иванова, 56г. , Висше образование, Финансист
Причината поради, която решихме да интервюираме тази личност е сходна с причините на предходните участници в нашето социологическо проучване. Тя е представител на третата ни социологическа група от 51 до 56 години, живее от 25 години тук и се интересува от събитията във Варна.Интервюто се проведе на нейното работно място в обедната й почивка. Продължителността му бе 30 минути. Самата анкета протече добре, а единственото което може да определим като смущаващ фактор бе наличието на доста хора покрай нас.
Тя се интересува от най-важните събития, които се случват в града, и споделя, че научава за тях от варненските вестници и общо от националните медии. За да определи едно събитие като важно, участничката ни споделя, че то трябва да създава условия за развитие на града,но и да запази човешките ценности.Сред изброените от нас събития имаше такива, които тя определи като много важни, но има и такива които определи като не важни. Пример за важно събитие според нея бе убииството на 17 годишния младеж.
На въпрос 13 от нашата анкета висока оценката получиха типологичните групи "Средно образование" и "Традиции, празници, чествания", а като средно определи "Икономика и бизнес", "Гражданско общество" и "Обществен ред и сигурност".
Причините, поради които "Гражданско общество" и "Обществен ред и сигурност" не бяха оценени от нея с висока оценка са, че хората трябва да се подкрепят, а не да се озлобяват. Като цяло липсва гражданско общество което да представлява интересите на всички и да ги отстояват.

1.1.6. Радослав Маринов, 54 години, висше образование, бизнесмен
Тази личност е подхоща за нашето изследване, защото се вписва в третата възрастова група, живял е доста години във Варна, интересува се и следи събитията в града. Интервюто се проведе у тях и продължи около половин час в добра и спокойна обстановка.
Като много важно определи събитието, свързано с юбилея на голямата варненска и българска актриса - Катя Динева.
Според него важни събития през месец октомври на 2009г. са: поставянето на видео стената в общината, откриването на нови 100 места във варненската ЦДГ №3, нелепата смърт на 17 - годишния ученик Георги Чакъров, откриването на новата модулна паркинг система на жп гарата, протеста на гражданите срещу новия Общ устройствен план на града, Варненската фирма "Елдом Инвест" отвори врати за третия завод в производствената си структура, както и официалното откриване на редовната въздушна линия Москва - Варна - Москва.
Като високи определи нивата: Събитията, свързани с местната власт и Традициите и обичаите, защото според него чрез тях се запазва българския дух и националност.
Средни според него са категориите: Общественият ред и сигурност, Средното образование, както и Икономиката и развитието на бизнеса.
Като ниско ниво на живота във Варна определи гражданското общество. Според него днес хората не са достатъчно упорити за да отстояват правата си, а лесно и бързо се примиряват с положението, в което се намират.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Доклад по социология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.