Доклад по социология


Категория на документа: Други


1.1.7. Здравка Каменова, 68г., Средно образование, Пенсионер

Решихме да интервюираме тази жена, тъй като е подходящ за нашето социологическо изследване, тьй като родом е от Варна и се вписва в последната социологическа група. Интервюирахме я в морската градина, на пейка до морето. Самата тя беше много любопитна и развълнувана относно характера на интерюто. То продължи 35 минути, в много приятна и спокойна обстановка, и без наличието на смущаващи факти.
Отговорите, които получихме от нея смятаме за достоверни. Хронологията, по която подреди събитията е въз основа на нейните собствени възгледи, като човек, който се интересува от човешки ценности, за да определи едно събитие като важно.
Един от най-важните въпроси бе за нивото на живот във Варна относно отделните области на обществения живот. За високо определи нивото на "Средно образование" и "Икономика и бизнес" , за средно "Градоустройство и благоустрояване" , а като ниско според нейните виждания определи "Социалния престиж,връзки с обществеността".
Типологичната групи "Средно образование" определи така, защото смята, че има добри учители в средното образование, които много добре успяват да предадат наученото от тях на децата. По отношение на "социалния престиж, връзки с обществеността" тя смята, че в днешно време са малко младите хора,който се стремят към високи професионални успехи, задоволяват се с малкото което са постигнали и не копнеят да се издигнат в професионален план.

1.1.8. Иван Чолашки, 83г., Висше образование, Пенсионер
Интервюирахме този човек, защото е "кореняк" варненец, вписва се в третата социологическа група и от предварителният разговор с него стана ясно, че се интересува от събитията във Варна. Интервюто се проведе в морската градина. Разговора протече в синхрон с времето- много приятно, интересно и спокойно без никой да ни прекъсват. Самото интервю продължи 40 минути.
Той споделя, че научава какво става в града от варненските вестници и от общо-националните медии. За да бъде определено като важно, едно събитие трябва да решава важните проблеми на хората. За повечето от събитията, за които го попитахме бе чувал, дори е участвал в едно от тях.
На един от въпросите "Какво е нивото на живот във Варна относно отделните области на общественият живот" получихме добри отговори. Той даде сравнително високи оценки за отделните области. За половината от тях определи, че са високи, а за другите- средни.
Като високо определи нивото на "Традиции, празници, чествания". Смята, че града се грижи добре варненци да не забравят едни от най-светлите български празници и да се потопят в атмосферата им чрез различни празнични програми. Към тази група се отнасят и "Икономика и бизнес" и "Средно образование"
Като ниско определи "Събития свързани с местната власт на Варна" и "Градоустройство, благоустрояване" . Според думите му местната власт не се грижи за комфорта на гражданите си относно паркове, алеи, осветление и т.н.

1.2.Закономерности по социалните оценки
Една от основните дилеми пред социолгическата традиция е тази за избора на гледна точка към обществения живот. От една страна събитията могат да бъдат описани и анализирани от гледната точка на отделния човек, а от друга страна може да бъдат разгледани и от позициите на социалното цяло. Хората съществуват при налични, дадени обществени отношения и са продукт на тези отношения. Към тази социологическа традиция по един или друг начин могат да бъдат отнесени имената на такива титани на социологическата мисъл като Карл Маркс, Емил Дюркем, Толкът Парсънз и др.
Задача 1
При анализът на резултатите екипът стигна до заключението, че съществува закономерност между високите оценки на събитията. Влияние върху изводите оказват критериите за възраст, но не и критериите за пол. Най-голяма закономерност съществува между първата и втората възрастова група. Техните оценки на събитията са приблизително еднакви. Това се дължи на факта, че разликата във възраста между респондентите от първите две групи е малка. С най-голяма амплитуда в оценките са хората от първата и последната възрастова група в нашето социологическо изследване, защото имат различни интереси, поради голямата възрастова разлика.
Задача 2

Средната оценка на събитията е приблизително равна на средната оценка за извадката. Най-големи амплитуди се наблюдават при оценяването на 10, 3 и 13 събитие, съответно: протеста на гражданите срещу новия Общ устройствен план на града; смъртта на 17-годишния Георги след побоя над него; официалното откриване на редовната въздушна линия Москва - Варна - Москва. Събитие 10, хората от първа и втора възрастова група, оценяват по идентичен начин. Респондентите от третата и четвъртата възрастова група дават едни и същи оценки, но различни от първата и втората група. На събитие 3 участниците в социологическата извадка дават еднаква оценка. На събитие 13 се наблюдава същата закономерност както при събитие 10.
Задача 3
Средните оценки на първите 5 събития от нашето социологическо запитване са доста по-високи от средните оценки за цялата социологическа извадка.
Задача 4

Човек още от момента на раждането си попада в определена култура - определено семейство, регион на земното кълбо, етническа група и т.н., т.е. след като се е родил той попада под влиянието на различни предмети, схващания, вярвания, норми на поведение, определени институции и т.н. Няма ясно доминиращ критерий, според който интервюираните лица класифицират събитията като важни. Един от нашите респонденти определя събитията като важни ако решават проблеми за много хора. Според други двама събитията са значими ако решават само важни проблеми за хората. Само един участник смята, че важните събития трябва да сплотяват хората и да ги правят общност.Последните две двойки от респондентите се влияят от утвърждаването или запазването на човешките ценности, и създаването на условия за развитие на града. Влияние върху изводите върху отговорите оказва възрастта на респондентите, но не и пола им.
Задача 5
Факта, че всеки от участниците в нашето социологическо изследване е информиран в известна степен и малко или много се интересува от събитията в града, е от значение за високите оценки при анализа. Най-общо интервюираните хора се информират от националните медии, варненски телевизии и вестници. Малка част посочват местните радиа и сайтове като източници на информация. Респондентите в последната възрастова група не са заинтересувани да търсят информация в интернет сайтове, затова получават информация от вестниците и телевизиите. Първата и втората възрастова група предимно получават информация от варненски сайтове.
Задача 6

Социализацията е онази част от цялостното влияние на културата върху личността, която я подготвя за социален живот, учи я на поведение отговарящо на общоприетите образци на поведение, изгражда у нея способността да играе определена социална роля. В процеса на социализацията индивидът усвоява изкуството да играе определена социална роля и да приспособява собственото си поведение към очакванията на другите.

Нашето общество е една историческа цялост, която се разпростира темпорално отвъд всяка индивидуална биография. Обществото ни предхожда и ще ни надживее. То е било там преди да се родим и ще си бъде там след като умрем. Нашият живот е просто епизод в неговия величествен ход през времето.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Да се направи социологическо изследване е отговорна задача. Само по себе си, то има позитивизми и негативизми. От една страна всеки от екипа се научава да приема различни гледни точки, както на другите участници от екипа така и на респондентите в запитването.

Работата в група ни научи да бъдем по-отговорни спрямо задълженията ни в екипа, да разчитаме един на друг, да се доверяваме на партньорите си, да сме толерантни към околните, да уважаваме чуждото мнение.
Ние сме в обществото, разположени в специфични сектори на социалната система. Това разположение предопределя и предрешава почти всичко, което правим

Нашето общество е една историческа цялост, която се разпростира темпорално отвъд всяка индивидуална биография. Обществото ни предхожда и ще ни надживее. То е било там преди да се родим и ще си бъде там след като умрем. Нашият живот е просто епизод в неговия величествен ход през времето.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Доклад по социология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.