Доклад - сестрински процес, сестринска диагноза


Категория на документа: Други


Тракийски Университет
Медицински Факултет
Гр.Стара Загора

доклад на :

дата : 22.05.2013г. Проверил :

1.Запознаване с пациента

име : Иванка Кирилова Михайлова
възраст : 57г.
гр.Стара Загора
Безработна
семейно положение - вдовица

Диагноза - ФЛЕБОТРОМБОЗА ( заболяване,при което се формира тромб в дълбоката венозна мрежа.Запушването на магистрална вена води до силно забавяне венозния кръвоток и повишаване на налягането във венозната мрежа. )

2.Класификация на сестринските грижи,които са положени за пациента :
- пациентката постъпва в клиника по Съдова хирургия по спешност.Т я забелязва отичане на дясното стъпало и подбедрицата.Също и посиняване.Съобщава и за болка когато изминава по-дълги разстояния,както и за болка при палпиране ;
-не е повишавала температура и в момента няма такава ;
-направени са й следните изследвания - ПКК,биохомия,протромбиново време (изследва се времето на съсирване на кръвта),ЕКГ,рентген на бял дроб ;
Пациентката не съобщава за фамилна обремененост,няма оперативна намеса.
Придружаващи заболявания - Хипертония .
Пациентката е на 3 режим.Може да се обслужва сама както и да извършва сутрешния си тоалет.Не спазва диета.Може да се храни сама.Алергична към праскови.
Назначената от лекуващият лекар медикаментозна терапия изписваме в лекарствена табела и след това изпълняваме тази терапия.Можен да облекчим болките на пациента като повдигнем болния крайник 10см над нивото на сърцето.Можен също да направим консултация с рехабилитатор,но само ако лекуващият лекар прецени,че е нужно.

3.Определяне мястото на сестрата в обучението на пациента ( на мед.персонал,на близките на пациента)
Обучението на пациентите и членовете на семейството по въпросите касаещи здравето е важна функция на сестринския персонал.В някои случай това може да е обучение на конкретни навици за полагане на грижи за себе си или за дете,за възрастен близък,а в други - да е потготовка за изследване,приемане на лекарства.
В нашият случай,ние можем да обучим пациентката на това как да се адаптира към своето състояние,за да запази максимално възможно ниво на комфорт,за да намали рисковите фактори на заболяването,да си почива максимално,да не се пренатоварва с висока физическа активност,да взема редовно и правилно медикаментите предписани й от лекуващия лекар и след нейното напускане на стационара.

4.Поставяне на сестринска диагноза -
За вземане на професионални решения и удовлетворяване проблемите на пациента,ние трябва да се ръководим от схема ,съответстваща следната последователност.Задължителни условия на нашата дейност трябва да бъдат :
- професионална компетенция,навици за наблюдение,общуване и интерпретиране на данните;
- достатъчно отделено време за пациента и обстановка на доверие;
- конфиденциалност;
- участие в лечението и на самия пациент;
- при необходимост участие на други пациенти или социални работници;
Сестринският процес е динамичен и ние трябва своевременно да реагираме на промените в потребностите на нашите пациенти.
След като се запознахме със състоянието на нашата пациентка доколкото е в нашата компетенция ,ние се опитахме да й отделим достатъчно време,в което проведохме с нея диалог,чрез който целяхме да я успокоим и да я убедим в положителен изход от нейното заболяване.Обяснихме й всичко,което я интересува и вълнува.Нейното спокойствие е много важно за нас като медицински екип,както и за самата нея - то спомага за нейното възтановяване.
5. Оценка нуждите на пациента по В.Хендерсън -
Понеже нашата пациентка е на режим 3 ,тя може да изпълнява сама голяма част от нуждите на В.Хендерсън.Въпреки това ние като медицински лица можем да й помогнем за :
- спокоен сън и почивка ;
- да приема достатъчно храна и течности ;
- да поддържа тялото си чисто ;
- да комуникира,да удовлетворява своята любознателност ;

6.Що е стрес?Сестринска помощ при стрес -
Стресът означава пренатоварване.Ситуация,в която човек е пренатоварен,реакция на организма спрямо някаква ситуация( психологична или физиологична),спрямо предявения му стресор.Още постъпвайки в стационара обкръжаващата обстановка се превръща в стресова за пациента.За да се справят със стресорите ,пациентите имат нужда от професионална помощ,давайки им се възможност сами да изкажат личните си тревоги.По такъв начин сестрата дава възможност н пациента да участва във вземането на решения относно неговото здравно състояние.В условията на лечебното заведение стресори могат да бъдат :
-отсъствието на възможност на ежедневно общуване с близки;
-големия поток от информация;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Доклад - сестрински процес, сестринска диагноза 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.