Доклад - сестрински процес, сестринска диагноза


Категория на документа: Други


-сестринските манипулации;
-прекомерния шум;
-изменение на обичайния жизнен стериотип;
Затова сестрата,опитвайки се да премахне безпокойството на пациента,ще му помогне да се противопостави на стреса.При оценяване неговото състояние,сестрата трябва да съумее да разкрие физиологичните,психични,а понякога и душевните показатели за стрес.Сестринските грижи са насочени към :
- намаляване честотата на ситуациите водещи до стрес;
-отстраняване симптомите на стреса;
-подобряване душевните,емоционални и поведенчески реакции на стреса ;

7.Болка.Класификация и роля на медицинската сестра -
Усещането за болка звиси от индивидуалните особености на всеки човек.Болката е там където пациентът я посочва.Всеки изпитващ болка човек я характеризира като неприятно усещане и има желание да го избегне или пък въобще да липсва.Болката може да бъде тотална,т.е. пациента я чувства физически.Нашата пациентка чувства физическа болка,която се отразява на нейната трудоспособност.Тя сподели,че не се чувства добре ,изживявайки своята болка и невъзможността да изпълнява голяма част от своите домакински задължения.Поради своята нетрудоспособност в момента тя ни каза,че се чувства изключително безполезна за себе си и за своите близки.Психически болката действа на емоционалното състояние на нашата пациентка като я кара да се чувства ненужна,тъй като се нарушава нейното ежедневие.
Болката на нашата пациентка е дълбока ,но при нейния престой в стационара,ние ще се опитаме да я облекчим и премахнем.Много е важно да установим интензитета на нейната болка.Най-ефективният начин,по който можем да установим интензитета е след прилагане на болкоуспокояващо средство,наблюдавайки реакцията на болка от страна на пациента.Ние трябва да се съобразим и с оценката на самия пациент,но въпреки всичко нашите наблюдения са по-актуални.Правилното общуване с пациентката с цел да и отвлечем вниманието,би й помогнало да забрави болката.Най-важната роля на сестрата е да овладее болката,да я премахме и максимално да повиши качеството на живот на страдащия.

8.Задължения на медицинската сестра при профилактика на вътреболнични инфекции-
ВБИ е всеки инфекциозен процес,възникнал при заразяване по време на болничния престой,независимо от неговата клинична изява или заразоносителство и независимо от срока на проявление-по време на болничното лечение или след изписването.
Една от мерките,които трябва да се вземат за намаляване на тези вътреболнични инфекции е упражняването на по-голям контрол над персонала и по-специално над санитарите,които се занимават с почистването и хигиената в лечебните заведения.
Медицинската сестра заема главно място в комплексната борба за недопускане на ВБИ.Тя е длъжна :
-да следи ежедневно и постоянно за поддържането на чистотата,санитарно-хигиенното състояние на болничните помещения,за стриктно спазване на противоепидемичния режим;
-да следи състоянието на болните и да сигнализира за всички техни признаци,съмнителни за появата на ВБИ;
-да следи състоянието и на придружителитя на тежко болния;
-да контролира ежедневно внасянето на хранителни продукти на болните,следи състоянието на техните лични шкафчета,особено през по-топлия сезон на годината.Да не допуска задържане на хранителни продукти дълго време в болничните стаи;
-да спазва стриктно всички правила на асептика и антисептика при извършването на медицинските манипулации;
-да провежда и следи за качественото извършване на дезинфекцията,стерилизацията в отделението;
-да следи и провежда правилното събиране и унищожаване на сметта и отпадъците при работа в отделението;
-да поддържа висока лична здравна култура и хигиена,да има спретнато и чисто работно облекло,да бъде образец с вида си и с цялостното си професионално поведение;

9.Сестрински грижи при смърт.Грижи за близките -
Смъртта е неразделна част от живота.Тя всява страх и негативни чувства.
При настъпването на смъртта сестрата полага грижи за пациента,касаещи тялото му,документацията и личните му вещи.След смъртта,пациента трябва да остане 2 часа в отделението и след това лекуващия лекар издава акт за смъртност.Ако смъртта е настъпила в болничното заведение,сестрата изключва всички системи,катетри,дренажи и т.н.Съблича пациента,завива го с чаршаф ,премества го на носилка и го оставя в стаята за мъртъвци.През което време,тя уведомява лекаря и подготвя документацията за починалия пациент.След втория час от смъртта,пациента,с болничната документация се премества в Патоанатомия,където му се извършва аутопсия.Личните вещи на пациента се предават на близките му.След аутопсията се приключва документацияита на пациента,като се поставя и патоанатомичната му диагноза.И така може да бъде предаден на близките му.
След смъртта на пациента,сестрата,работеща при личен лекар,полага грижи за опечалените като ги наблюдава около 30дни и заедно с лекаря се грижи за психичното им здраве.Прави се с цел по-лесно възприемане на смъртта на близкия човек.

10.Как?По какъв начин медицинската сестра промотира здравословния начин на живот ?
Здравословния начин на живот е система от жизнени дейност,насочени към съхранението и подобряване на здравето на отделния човек и на обществото.Основни критерии за наличието на здравословен стил на живот са активно отновение към здравето,антирисково поведение,партньорство и обществена ангажираност,отговорност към собственото и чуждото здраве.
Медицинската сестра трябва не само да помага на болните,но и да съдейства за укрепването и поддържането на доброто състояние на здравите.Именно профилактиииката,а не скъпото лечение е ключът към здравето.
Медицинската сестра има уникалната възможност да се докосне не само до клиничнатааа изява на болестта,но и до нейната социална етиология,бъдейки довереник на болния.В ролята си на свързващотооо звено между болния и лекаря ,тя може да въздейства изключително успешно за позитивна промяна в стила на живот на пациента,разяснявайки му ползите от това.Важно е да бъде обяснено на достъпен език какви са възможностите за контрол над личното здраве,избягвайки се някои вредни навици като тютюнопушене,наркотици,прекомерна употреба на алкохол,нездравословно хранене.Добрата медицинска сестра знае за големите възможности на здравната промоция и я прилага във всеки един аспект на работата си,изхождайки от мисълта на Н.И.Пирогов :
"Пет процента профилактика се равняват на педесет процента лечение" .

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Доклад - сестрински процес, сестринска диагноза 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.