Допълнителни хотелски услуги


Категория на документа: Други


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ХОТЕЛСКИ УСЛУГИ

В заведенията за пребиваване освен основната услуга нощувка и осн. услуга хранене се предлагат и редица др. услуги, свързани с потребностите на гостите по време на пребиваване. Те се означават като"допълнителни хотелски услуги". Материалната база на доп. хот. услуги -звена,блокове и центрове за реализация.
Доп. хот. услуги могат да се оформят в следните групи
1. Хот. ресторантьорство
2. Рум сервиз
3. Хотелиерски мини бар
4. Търг. Дейност,допълнителни услуги
5. спортоно-развлекателна дейнос
6. климато-балнеолечебни услуги
7. анимация

1.Рум сервиз и хот.мини бар
Една от често срещаните доп. услуги в хот. е предлагане на храна и напитки в стаята на госта.
Съвременните хотели предлагат такава услуга в стаята на госта, както и организиране на мини бар в нея
Сервират се по правила, но клиента може да постави и свои изисквания
Високо категорийните хот. стаи и апартаменти разполагат с мини бар- съоръжение заредено с разнообразни напитки,плодове,ядки, бисквити и др.,обявени в специален за целта лист-меню,поставено на видно място в стаята. Наличието на споменатите две доп. услуги са атестация за високо ниво на хот. обслужване.
* Рум сервиз- обслужването става с определен сервитьор-етажен сервитьор. Изискване към сервитьорите:да имат много добра проф. и чуждоезикова подготовка, да говорят литературно и ясно, да имат приятен външен вид, да познават националната особеност в храненето.
Обслужващото звено румсервиз е добре да разполага със самостоятелно производствено помещение. В повечето случай поръчките се изпълняват от кухните на хотелския ресторант, с които рум сервиз има бърза и сигурна връзка. Поръчката за закуска, обяд и вечеря може да се предаде по телефона, също така може и чрез специални картончета-менюта,които гостите закачат на дръжката на вратата. Характерно за поръчката от рум сервиз е че се сервира на табла и се консумира от нея.
* Хотелски мини бар- в стаите има хладилници, които се зареждат с плодове,зеленчуци и напитки,които гостът може да консумира,това са така наречени мини барове.
2.ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ.БИТОВИ УСЛУГИ
* Търговска дейност- предлагат се разнообразни търг. услуги ,които са свързани с потребностите на гостите. Организират се щандове или магазини обикновенно на територията на фронт офиса, във фоайето или кътове към заведенията за хранене. Някои големи хотели притежават цели търговски комплекси. Номенклатурата на предлаганите стоки зависи от: капацитета и вида на заведението, местонахождението му и предназначението. Малките хотели се организират с мини щандове ,докато голимите и хотели към курортни региони може да развиват силна търговска мрежа. Малките хотели предлагат ограничен набор от най-необходимите стоки за пребиваването. Големите хот.комплекси организират щандове и магазини със значително по-широка номенклатура от стоки. Те могат да имат и спец. щандове от скъпи сувенири, картини, парфюмерия и козметика,дамско и мъжко бельо и др
* Битови услуги- пребиваването на гостите в заведението е наложило организирането на някои услуги от битов характер,като: услуги свързани с облеклото, бръснаро-фризиорски услуги, козметика, даване на вещи под наем, детски занимания, хотелска телевизия и др. целта е да се задоволят потребностите на гостите, които пребивават за по дълго време.
3.СПОРТНО-РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОС
В съвременните хотели се предлагат все по-често спортни и развлекателни услуги. За целта е необходима материална база -спортни зали ,салони, игрища, басейни и др.
В някои по-големи хотели има и яхт клубове, сърфинг и др.. Спортно-развлекателната дейност участва и в анимационните програми на много хотели. Спортно- развлекателната дейност обхваща и много услуги,които могат да се обобщят в следните групи: спортни, спортно-оздравителни, спортно-занимателни и занимателни.
* Спортни услуги-големите хотели имат условия за практикуване на определени видиве спорт. Гостите заплащат за времето в което ползват съоръжението. Към спортните услуги могат да се отнесат и басейните, често те са комбинирани в един блок заедно с др. подобни услуги-фитнес зали, зали за различни игри, салони за масажи- сауна, солариум и др
* Спортно-оздравителни услуги- много популярни са фитнес салоните те са обзаведени с различни съоръжения за натоварване. Тук се отнася и спортно-оздравителна гимнастика, аеробика. В много хотели те са включени към балнео-лечебните им центрове, където фитнес съоръжението се използва за лечебна цел
* Спортно-занимателни услуги-предлагат се различни игри като боулинг, конна езда и др. залите за тези игри обикновенно са комплектовани с малки барчета и др заведения. В черноморските комплекси се предлагат условия за разнообразни спортове-водни ски, сърфинг и др
* Занимателни услуги-в отделно обособени рекреации или спец.зали са създадени условия за различни игри, които се заплащат. Предлагането на занимателни услуги оформя тип хотел-"хотел-казино".Това е игрално заведение в което посетителите участват в различни игри със залози.Основна услуга в тях е хазарта, а най-популярна игра е рулетката.Ръководството на играта е представено на крупиета и се контролира от инспектор. У нас казиното не бе разпространено и сега започва да се появява като нов тип заведение. Бързото разпространение на хазарта доведе до създаване на "Закон за хазарта"-1998г.
4.КЛИМАТО -БАЛНЕО ЛЕЧЕБНИ,СПА И УЕЛНЕС УСЛУГИ
Страната ни е богата на природни дадености за климато-балнео лечение. Много хотели обзавеждат специални блокове от кабинети и салони за профилактика и лечение. Тези услуги стават основен фактор за използване на този вид услуги. Освен балнео хотели напоследък се обособяват и СПА и уелнес хотели.
* Водолечение с минерална,морска или питейна вода. Парафин.
Открит или закрит басейн с мин. или морска вода, подводен масаж, вани или плувни с мин. или морска вода, вани с билки или водорасли и др
* Калолечебни или луго процедури- лугата представлява концентрат от морска вода.
* Алготерапия-лечение с морски водорасли
* Фанголечение-лечение чрез хранене
* Лечение с различни физични методи
-ултразвук
-микровълнова терапия
-йоннофреза
-инхалации
-сауна
-масажи
-аромотерапия
-музикотерапия
-и други

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Допълнителни хотелски услуги 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.