Древноиндийската философия


Категория на документа: Други


 Древно индийската философия

Източните философии Индия и Китай са две от най- могъщите философски направления в човешката култура. Те са формирали традициите и ценностите в целия азиатски континент.В средата на 1 хил. пр.н.е се създават условия в най- развитите страни на интелектуалната активност .Тя е прдпоставка за възникване на ф-ята. Ф-ята възниква в 3 страни Индия,Китай и Древна Гърция поради това съществуват 3 философски традиции индийска, китайска и средиземноморска .И трите се намират на еднакъв етап на развитие от бронзова към желязна епоха,развитие на робовладелския строй ,развитие на градовете ,използването на парите и класова борба.В естествените науки в Др. Индия са постигнати значителни успехи. Създадени са арабските цифри ,открита е питагоровата теорема, индийците за пръв път работят с десеттичната бройна система, била е развита идеята за кръглата форма на земята и за това ,че тя се върти не само около слънцето ,а и около оста си.
Главните особености в индийската философия са ;непълна отдаденост на митологията ,не достатъчно систематизирани знания за света, за художествените науки за ф-ята. Доминират религиозно-митологични елементи и има силен морален компонент.Преобладава трационализма и идеализма .
Древните паметници на ф-ите знания 2-3 хил.пр.н.е възникват в индийската цивилизация с висока култура и предимно от местно население .В ср. на 2 хил. в долината на реките Инг и Ганг нахлуват персите .Те са скотовъдни племена с по-ниска степен на развитие . Така се формира индо-арийската цивилизация .Тя преминава през 3 периода .
-период на ведите - древни литературни паметници с химни и сказания ,които дават предимства за политическия живот ,духовния свят и религията.Те съхраняват духа на традициите.Другите два периода са период на брахманизма и период на индуизма.
Социалнат структура се характеризира с кастово устройство;
1 каста- брахманите (жреците . мъдреците , философите , учените) техният цвят е бял.
2 каста- кшатрии (военноначалници ,царе, висши военни)техният цвят е червен
3каста-вайши (търговци , занаятчии, лихвари)техният цвят е жълт
4каста - шудрите (селскостопански работници и слуги) цветът им е черен
Кастите са затворени групи от хора и социалното място в тях се онаследява. Първите 3 са представители на завоевателите , а 4 са местното население. Браковете са разрешени само вътре в кастата . Това разделение е узаконено от законите на Ману.В тях са фиксирани правата и задълженията на всяка каста. Брахмана се ражда за да напътстваи учи ведите.Закон за шудрата е послушанието.Това соц. устройство е утвърдено от религия - брахманизъм. Според нея тялото на човека е смъртно ,а душата вечна .Душата сепреражда от тяло в тяло, ако човекът приживе живее праведно и спазва законите на своята каста ,след смъртта на тялото душата може да се прероди в по-висша каста.Ако неспазва законите ще се прероди в по - нисша каста или дори в животно,растение или камък.Това е закона за възмездието -карма. Ако брахмана спазва законите на своята каста наградата е да се освободи от вечните прераждания ,душата да бъде свободна и независима от всяко тяло. Това се нарича мокша .пълно освобождаване на душата.

БУДИЗЪМ

Той възниква като реакция ,съпротива на брахманизма . В последствие се превръща в една много по-демократична религиозна система и се отнася и за най- обикновените хора в Индия .Будизмът е етическо учение за намиране на правилния път в живота ,за преодоляване на страданието и намиране на щастие.Свързан е с пълното отричане на светските удоволствия в живота и непричиняване на зло.
Буда е реална историческа личност.Той е наследствен принц ,при раждането на който оракул е предсказал ,че ще бъде нещастен и ще стане монах ,ако види човешко страдание.За да го прдпази баща му създава изкуствена среда в ,която той живее до 14 си година. При навършване на 14 год. той излиза извън стените на имението и вижда страданията и нещастията по света .Става монах отшелник и започва да проповядва. Според будизма ,човек може да постигне съвършенство и щастие ,ако сам положи усилия за това. Това учение е насочено към практиката. Осн тема е бягство от страданията.Според будизма има 4 свещенни истини.
- в човешкия живот има страдание
-има причина за това страдание
-страданието може да бъде прекратено
-има път по който човек може да се освободи от страданието
Затова за да се преодолее страданието е необходимо да се спазват 8 осн. добродетели.
1 правилни възгледи - това разбирането за 4 истини
2 правилна решимост - желанието да се откъснеш от прижързаността към материалното
3 правилна реч - въздържание от лъжа
4 правилно поведение - отказ от унищожаване на живота
5 правилен начин на живот - честно прпечелване на средства за живот
6 правилно усилие - изкореняване на лошите мисли
7 правилно насочване на мисълта - да се мислят нещата такива каквито са
8 правилно съсредоточване - то минава през 4 етапа : уединяване, откъсване от външния свят , осъзнаване на освобождаването от външния свят , съвършенна невъзмутимост (нирвана)
Според Буда изворите на страданието са заложени още с раждането на човека.От неговата привързаност към хора и вещи ,от удовлетворяването на желанията породени от живота. Материалния свят ,обективната действителност съществуват .но са бързопреходни и непостоянни и поради това недействителни.Постоянно и истинско е само нашето Аз. Ако човек се съсредоточи върху него той може да постигне щастие и да се освободи от страдание.

ДЖАЙНИЗЪМ - той е доведен до край аскетизъм - безбрачие,неубиване на нищо живо ,отказ от всички светски удоволствия ,някой дори се отказват от дрехи и от собственост.Разпространен е предимно сред градското население и не излиза извън пределите на Индия , за разлика от будизма ,който се разпространява и в Китай до Япония.

ЙОГА - философския смисъл е система за освобождаване ,пречистване на духа и тялото от страдание.Нейната философска основа е будизма. Йога е система от начини на дишане и др. компоненти на човешкото поведение като има мн . разновидности.
йога на познанието -да се разбере илюзорността на материалния свят
йога на самоовладяването-техники за концентрация
йога на любовта- техники за доставяне на удоволствие(камасутра)
йога на действието- изразяване на любов към божеството

ЛОКАЯТА - за разлика от всички предишни , които са субективен идеализъм , то локаята е материалистическа философия . Те са противници на будизма и твърдят ,че само там където има тяло само там съществува душа ,само тялото представлявя Аза и притежава съзнание .Телесната наслада ,която доставят всички дейности в реалния живот е нещо ценно и заради тази наслада живота си струва да бъде живян .Усмива будизма и просъществува дълго време.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Древноиндийската философия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.