Двустъпален редуктор с цилиндрични зъбни колела с прави зъби


Категория на документа: Други


ТЕХНИКУМ ПО ХИДРАВЛИКА И ПНЕВМАТИКА

ДИПЛОМНА РАБОТА

На тема: Да се пресметне и конструира двустъпален редуктор с цилиндрични зъбни колела с прави зъби
Специалност: Хидро и пневматика

2002 г.
УВОД

1. Общи сведения за редукторите

Редукторите със зъбно зацепване са механизми, които служат за понижаване на оборотите и повишаване на въртящите моменти между входящия и изходящия вал.

В съвременото машиностроене се използват най-различни по конструкция редуктори. Те обикновено се класифицират по следните основни белези:

а) по вида на зъбните колела - цилиндрични, конусни, конусно-цилиндрични, цилиндрично-червячни и др.;

б) по броя на стъпалата - едностъпални, двустъпални и т. н.;

в) по взаимното разположение на валовете - хоризонтални, вертикални, с успоредни валове, с кръстосани валове, с противоположно или едностранно разположение на входящия и изходящия вал и др.

2. Конструкции на редукторите

2.1. Едностъпални цилиндрични редуктори

Редукторите от този тип могат да имат зъбни колела с прави, наклонени или стрловидни зъби. При зъбни колела с прави зъби предавателното отношение обикновено се приема i=5. При зъбни колела с наклонени или стреловидни зъби в отделни случаи то може да се приеме до i=10, но се препоръчва да се правят едносътални редуктори с i=6...7.

2.2. Едностъпални конусни редуктори

Предавателното отношение на конусните редуктори обикновено не трябва да бъде по-голямо от i=3. При конусни колела със спирални зъби предавателното отношение обикновено се приема до i=5 (по изключение i=6). При i>5...6 изработването на зъбните колела е трудно, а в някои случаи невъзможно.

2.3. Двустъпални цилиндрични редуктори

Двустъпалните цилиндрични редуктори са широко разпространени в машиностроенето и обикновено се използват за предавателни отношения i=5...50. Периферната скорост на зъбните колела от първото стъпало (бързоходното) обикновено е над 3 m/s и поради това на това стъпало често се поставят колела с наклонени зъби.

Съществуват голям брой схеми на двустъпални редуктори, от които на практика най-често се използват следните видове:

2.3.1. Редуктори с последователно разположени стъпала

Те са едни от най-простите и лесно изпълними конструкции от този тип. Известен недостатък е несиметричното разположение на зъбните колела спрямо опорите, което води до неравномерното разпределение на товара в лагерите.

2.3.2. Редуктори с раздвоено бързоходно стъпало (фиг. 9.3),[2]

При този тип редуктори са избягнати недостатъзите на редукторите с последователно разположение на съпалата, понеже тук опорите са разположени симетрично спрямо зъбните колела. Зъбните колела на бързоходното съпало обикновено се правят с наклонени зъби, а на бавноходното - с прави, наклонени или стреловидни зъби.

2.3.3. Съосни редуктори (фиг. 9.4), [2]

Когато геометричните оси на входящия и изходящия вал лежат на една права, редукторите се наричат съосни. Предимствата на редукторите по тази схема са удобни при съчетаването на механизмите, малки габаритни размери по ддължина и приблизително еднакво потапяне на колелата от двете страни в маслото.

2.4. Тристъпални цилиндрични редукториСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Двустъпален редуктор с цилиндрични зъбни колела с прави зъби 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.