Държавата - основна политическа институция


Категория на документа: Други


 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ

"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

===================================

ФАКУЛТЕТ "АРТИЛЕРИЯ, ПВО и КИС"

КАТЕДРА "ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ"

УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА

"Основи на националната сигурност"

включена в учебен план-1-75-12 "Р" и 1-75-12 "З"

ТЕМА 1: "Държава и национална сигурност"

ЗАНЯТИЕ 1: " Държавата - основна политическа институция"

Съставил: доц. д-р Николай Досев

ШУМЕН
2012 г.

УТВЪРЖДАВАМ:

НАЧАЛНИК НА КАТЕДРА "Информационна сигурност"

подп. инж. доц. д-р .................. Андрей Богданов

............ 2012 г.

П Л А Н

за изнасяне на лекция

ТЕМА 1. Държава и национална сигурност

ЗАНЯТИЕ 1. Държавата - основна политическа институция

ЦЕЛИ:

1. Да се запознаят обучаемите със същността на държавата, нейните признаци и произтичащите от това задачи за националната сигурност.

2. Да се разгледат видовете политически системи и тяхната същност.

УЧЕБНИ ВЪПРОСИ:

Увод - 5 мин.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Държавата - основна политическа институция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.