Държавен глава – президент или монарх


Категория на документа: Други


Държавен глава - президент или монарх
Президентът- президентът е държавен глава.Олицетворява единството на нацията и представлява РБ в международни отношения.Президентът се избира пряко от избирателите за срок от 5 год.За президент може да бъде избран бълг.гражданин по рождение,навършил 40год. ,който отг. На условията за избиране на народен представитеп и е живял последните 5 год. В страната.Избират кандидата,който е получил повече от половината гласове.Ако никой от кандидатите не е избран ,в седемдневен срок се провежда нов избор,в който очастват двамата кандидати получили най-много гласове.Изборът за нов президент се провежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на срока на пълномощията на действащия президент.Президентът може да бъде избран на същата длъжност само за още един мандат.
Правомощия на Президента:
1.насрочва избори за Народно събрание и органи на местно самоуправление и определя датата за произвеждане на национален референдум, когато за това има решение на НС
2.отправя обръщения към народа и НС
3.сключва международни договори в случаите, определени със закон
4.обнародва законите
5.утвърждава промени на границите и центровете на административно-териториалните единици по предложение на Министерския съвет
6.назначава и освобождава от длъжност ръководителите на дипломатическите представителства и постоянните представители на Република България при международни организации по предложение на МС и приема акредитивните и отзователните писма на чуждестранните дипломатически представители в страната
7.назначава и освобождава от длъжност и други държавни служители, определени със закон
8.награждава с ордени и медали
9.дава и възстановява българско гражданство и освобождава и лишава от него 10.предоставя убежище
11.упражнява право на помилване
12.опрощава несъбираеми държавни вземания;
13.наименува обекти с национално значение и населени места;
14.информира Народното събрание по основни въпроси в кръга на своите правомощия
Пълномощията на президента се прекратяват предсрочно при :
1.подаване на оставка пред Конституционния съд;
2.трайна невъзможност да изпълняват правомощията си поради тежко заболяване;
3.при условията на чл. 103
4.смърт
При последователно напускане на поста на президента и вицепрезидента, длъжността се приема от председателя на НС и в 2-месечен срок се провеждат нови избори

Монарх
* Монархът е човек,който сам управлява държавата. Под монарх се разбира държавният глава и суверен. След буржоазните революции за суверен се провъзгласява народът, а значението на понятието "монарх" се свежда до държавен глава, който управлява пожизнено и получава поста си по наследство. Повечето монарси са такива за цял живот. Те обикновено са отгледани в кралско семейство, където се обучават да очакват и да се подчиняват на тази "длъжност". Един монарх може да избере да си подаде оставката чрез абдикиране, въпреки че това е рядка и драматична практика. Повечето монарси са, формално или не, последвани след смъртта си или абдикацията си от членове на своето семейство, обикновено най-голямото си дете. Като резултат повечето стабилни монархии имат дълга история на управление от едно единствено семейство или кръвна линия.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Държавен глава – президент или монарх 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.