Държавна служба


Категория на документа: Други


в/ хюридическа /или техническа, или другоа/
г/ специфична
3. Професионален стаж
4. Медицински изисквания
III. Основни функции:
IV. Основни Длъжностни задължения:
V. Основни длъжностни права/правомощия:
VI. Отговорности:
VII. Организационни връзки и взаимоотношения:
/описва се в коя служба е, на кого е подчинен и от кого се ръководи, кого той ръководи, с кого осъществява вътрешни и външни връзки, кой осъществява контрола и оценката на длъжността, коя може да го замества и кого може той да замества/.
VIII . Други специфични изисквания за работата и работното място:
/компютърни познания, да пътува и др./

Длъжностната характеристика има многобройни роли в организирането на държавната служба, които позволяват тя да бъде разглеждана и анализирана от различни аспекти.
1) Като описание на работата, която ще се извършва от държавния служител, определя задачите, действията, актовете които трябва да се извършват от лицето
2) Като разпределение на управленския труд в държавната служба
3) Като изискване на условията, на които трябва да отговаря държавния служител
4) Като определение за категоризирането на държавните служители в отделни категории

Всеки държавен служител заема различни места в йерархията, работи в различни отрасли или сфери на дейност, изпълнява различна по характера си работа, и има различно положение в зависимост от начина на заемане на държавната служба. Основните категории държавни служители са ръководните служители, функционалните служители, специалистите и спомагателния персонал.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Държавна служба 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.