Дървообработващи машини


Категория на документа: Други


2.6.3. Уравновесяване на коляно-мотовилковия механизъм при
гатерите

Вертиккалните инерционни сили натоварватнеблагоприятно фундамента и конструкцията на гатера. За да се намалят тези сили, коляно-мотовилковият механизъм се уравновесява (балансира). Това се извършва по различни методи [4, 9, 22, 39]. Най-често уравновесяването се извършва с противотежести, които се поставят на продължението на рамената на коляновия вал (фиг. 2-40) и с противотежести () на маховиците на гатера. Общата маса на противотежестите на гатера се избират така, че да се уравновесят напълно радиалните сили на мотовилката [39]. Както вече се поясни, при коляновия вал масите на рамената се уравновесяват с противотежести така, че да остава неуравновесена само силата (фиг. 2-40). При гатерите с прав вал (фиг. 2-14) липсват рамена. Тогава се уравновесяват само масите на шийкaта и лагерите на двете мотовилки.

Или (2.97),
Където: е приведената маса на противотежестта на един маховик, редуцирана за радиуса на коляното R,kg;

()

- маса на противотежестта на единия маховик, kg;

- радиус на въртене на масовия й център (фиг. 2-40).

Според Геров [9] противотежестите се избират така, че окръжността С от центробежната им сила (фиг. 2-44) да разделя по равно площите, означени с '+' и '-'. Така максималните радиални сили на мотовилката се намаляват до стойността , които остават да действат по вертикалата. Тези сили се сумират към вертикалните неуравновесени сили на рамката и общата сила по вертикалната ос ще стане

(2.98).

С увеличаване на противотежестите силата намалява, но се увеличава хоризонталната инерционна сила , която при и става максимална. Геров препоръчва да се избира до поносими за конструкцията стойности, т.е. до съответни целесъобразни стойности на уравновесяващата маса.

[22] препоръчва противотежестите на гатерите да уравновесяват 1/4 до 1/3 от всички приведени в шарнира А радиални сили.
Фиг. 2-44. Кръгова диаграма при частично уравновесяване на радиалните сили на мотовилката ; С - кръгова диаграма на центробежните сили на противотежестта; - вертикални неуравновесени сили; - хоризонтални неуравновесени сили; - текущ ъгъл, при който се отчита .
Филъкевич [39] съобщава, че при гатерите РД 75-2 противотежестите уравновесяват всички радиални сили на мотовилката в точка А.
Неуравновесени остават само вертикалните инерционни сили от масата на гатерната рамка () и масата на условно съсредоточените в точка В маси на мотовилката (. a/l).

На фиг. 2-45 се посочват
стойностите на вертикалните инерционни сили преди (крива 1) и след уравновесяването (крива 2) на гатер РД 75-2 [39]. Вижда се, че максималните инерционни сили са намалени с 50 %. Те се пресмятат сега по израза

(2.99)

Хоризонталната неуравновесена радиална сила може да се определи, ако се знае каква част от радиалните сили на мотовилката се уравновесява от противотежестта. Възможни са следните два случая:

а) когато противотежестта уравновесява всички радиални сили на мотовилката [39], тогава

(2.100),

б) когато противотежестта уравновесява част от радиалните сили на мотовилката [9]. Тогава остават неуравновесени части от вертикалните радиални сили (фиг. 2-44). Или

(2.100').

C e центробежната сила създавана от противотежестта с радиус на въртене

(2.101).

При първия случай W=0 и =0 силите R` и R`` са

Фиг. 2-45. Вертикални инерционни сили


Или (2.102).
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дървообработващи машини 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.