Дървообработващи машини


Категория на документа: Други


(2.107)
където: е коефициент на уравновесяване, ;

- инерционните сили в точка В.

Методът на съсредоточаването на масата на мотовилката в три точки позволява по-точно да се определи инерционната сила . Като се имат предвид съсредоточените маси в точка В може да се напише

(2.108),
където: е масата на гатерната рамка с трионите, kg;

- масата на мотовилката, условно съсредоточена в точка В, kg;

- част от масата на мотовилката, условно съсредоточена в масовия й център, kg.

От фиг. 2-40 и уравнение 2.82 (при ) следва, че общата сила е:

Делим това уравнение на и за пресмятаме масата в точка В, а именно

За q = 0,285 и

Или окончателно

(2.109).

Уравнение 2.109 дава по-точни резултати от уравнение 2.54.
Пример: Да се изчисли по уравнение 2.109 , ако kg;

kg; kg; ; .

N

По уравнение 2.54

N.

2.6.4. Уравнения на движението на механизма на рязане

При движението си коляно-мотовилковия механизъм на гатера притежава значителна енергия. Общата кинематична енергия на звената на този механизъм е [13]

(2.110),
където: е броя на звената с възвратно-постъпателно движение;

- масата на i-тото звено;

- постъпателната скорост на масовия център на звеното;

- броя на звената с ротационно движение;

- масовия инерционен момент на звеното, спрямо ос през центъра на тежестта (масовия му център);

- ъгловата скорост на i-тото звено.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дървообработващи машини 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.