Дървообработващи машини


Категория на документа: Други


(2.115)

където: е ъгловата скорост на електродвигателя, rad/s;

- средната ъглова скорост на основния вал, rad/s;

- постъпателната скорост на точка В, m/s;

- постъпателната скорост на масовия център на мотовилката, m/s;

- ъглова скорост на мотовилката, ;

Фиг. 2-47. График на изменение на и от
7

Фиг. 2-48. Схеми на пресмятане на при едномотовилков и двумотовилков гатер.


Попов [27] е пресметнал по изложения метод на гатер РД 80-1 (таблица 2-6).

Или ; , което прави в повече от с 6,8 % до 17,8 % (средно с 12,3 %). Затова някои автори [4] пресмятат по формулата

(2.115a)

Величината се използва за определяне масата на маховиците с оглед обезпечаване на механизма един равномерен ход (вж. Точка 2.9.3).

Енергията, която може да отдаде коляно-мотовилковия механизъм при работа за определен промеждутък от време (за един или няколко машинни периоди) е

(2.116)
или
където: е ъгловата скорост в началния момент, а - в разглеждания момент;

- работа на движещите сили;

- работа на полезните съпротивителни сили (полезните технологични съпротивления);

- работа на вредните сили (сили на триене).

Тогава уравнението на движението на машината при различните стадии на работа и движение ще бъде

а) при пускане, когато

(2.117)

б) при установено движение на празен и работен ход, когато

(2.117`)

в) при спиране и

(2.117``).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дървообработващи машини 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.