Ефективност и използвани системи на подоходно облагане на доходите на физически лица по трудови правоотношения в България (2005-2012)


Категория на документа: Други
За да изясним максимално ситуацията около изследването ще се опитам да илюстрирам един пример с реални стойности. При евентуално въвеждане на сходен прогресивен данък с този от преди 2008 г. този необлагаем минимум ще бъде равен на минималната работна заплата. Ако предположим, че въведем такава система на етажи отново на три нива със стойности:

От 310 до 1800- 10%; От 1800 до 2800 -15 %; От 2800 до 3800- 20%; , то ще получим:

Лица с доходи до 310 лв.- 0 лв. данък (31 лв. при сегашните условия);

Лице с 1800 лв. доход - 149 лв.(180 лв. при сегашните условия);

Лице с 2800 лв. доход - 299 лв. ( 280 лв. при сегашни условия);

Лице с 3800 лв. доход - 499 лв (380 лв при сегашните условия).

При този вид облагане е възможно хората с по-високи доходи да преминат в сивия сектор, да се ограничат инвестициите и да се намали събираемостта. Разбира се примерната етажна прогресия е твърде относителна и е нужно един изключително дълбок анализ относно структурата на населението по доходи, какво било общественото мнение по този въпрос и колко бихме събирали при определена етажна прогресия.

От засегнатите две данъчни системи на облагане става ясно, че основно разликата е в това кой социален слой да понесе повече данъчна тежест и до колко това е адекватно. В такъв случай не на последно място е важно да се анализират и разграничат ясно социалните слоеве, до колко при плоския данък се наблюдава социална диференциация, до каква степен те могат да понесат данъчното бреме и къде се намира оптималното такова според икономическите закони и кривата на Лафер. От икономическа гледна точка данъците са вид приход и източник за направата на разходи, които иначе не биха били реализирани. Тук важно е да се вземе предвид това в кой стадий на икономическия цикъл се намира страната, какви са тенденциите и по какъв начин чрез данъчната система да защитим интересите на повече граждани.

Използването на подходяща данъчна система относно подоходното облагане е изключително прецизен и значим фактор. Субeкта на облагане, в това изследване физическите лица наети по трудови правоотношения, и неговите социално- икономически характеристики са основа върху която е нужно да се направи един обстоен анализ преди да се промени или налага някоя данъчна система.

От анализа до тук стигаме до следните изводи:

> данъчна система адекватна на икономическия живот в страната;
> данъчна система основана на принципа на демократизъм;
> разглеждане и анализ на диференциацията на обществото;
> доближаване и спазване до максимално ниво принципите на данъците;
> анализ и изводи относно социалния статут и тенденции в страната и нейните социални слоеве;

1

 Техника на данъчното облагане, проф. д-р В. Адамов, 2013 г. Свищов

2

 Министерство на Финансите

3

 Министерство на Финансите

4

 Национален Статистически Институт

5

 Executive Summary Backgrounder: "Laffer curve - Past, Present, and Future"(www.heritage.org)

6

 Теория на финансите, проф. д-р Величко АдамовСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ефективност и използвани системи на подоходно облагане на доходите на физически лица по трудови правоотношения в България (2005-2012) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.