Екологични рискове


Категория на документа: Други


НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ
"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр. В. Търново

ФАКУЛТЕТ " ОБЩОВОЙСКОВИ"
СПЕЦИАЛНОСТ "СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА"

На Иван Стоилов Велчев

Фак. №

Тема: "Екологични рискове."

Изготвил: Проверил:

Професор, доктор
Иван Стоилов Велчев Георги Василев Камарашев

Септември, 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

У в о д
3 стр.
І. Екологични рискове и устойчиво развитие
4 стр.
1. Дефиниране на екологичните рискове
4 стр.
1.1 Многообразие на разбиранията за риск
5 стр.
1.2 Екологични рискове - определение, видове, характеристики.
7 стр.
1.3. Екологичните рискове като обект на научен интерес. Екологичните рискове във фокуса на социологията.
8 стр.
2. Дълбоката екология.
11 стр.
3. Устойчиво развитие и субективни оценки на екологичните рискове.
12 стр.
Заключение
20 стр.
Използвана литература
21 стр.


У в о д

Развитието на човешката цивилизация през двадесети век е ознаменувано с изключителни постижения, надхвърлящи и най-смелите фантазии на предишното поколение. Но наред с тях се появяват и нови сериозни, дори екзистенциални предизвикателства, засягащи самите условия на съществуване на човечеството. Те фокусират вниманието върху релацията "общество - природа" и ѝ придават нов смисъл и значение.

Бурното следвоенно икономическо развитие на САЩ и Западна Европа се отразява твърде осезаемо на природата, предизвиква сериозни и продължителни, дори необратими промени, които засягат големи групи от населението. На много места те се превръщат в тежки и трайни проблеми. Стремителният демографски прираст и ускореното икономическо развитие на страните от третия свят също увеличават антропогенния натиск и генерират значителни негативни промени в околната среда. Изсичането на тропически гори, неустойчивите практики на земеползване, водещи до ерозия и опустиняване, отделянето на все повече метан от увеличаващите се оризища в Азия прерастват от локални в глобални проблеми, засягат цялата земна екосистема. Озонова дупка, предизвикан от мащабни емисии на въглеродни газове парников ефект, глобално затопляне, промени в климата, включително зачестили наводнения и суши, разрастване на пустините, намаление на питейната вода са само част от конкретните образи на повсеместните антропогенни промени на околната среда.

Замърсяването и увреждането на околната среда сега има своите проекции и напред във времето - засяга бъдещето на следващото поколение - не само неговото здравословно състояние, но и необходимостта да влага много повече средства за преодоляване на последиците (преки и косвени) от днешното развитие и за компенсиране на екосистемните услуги, които увредената природа не може да достави.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екологични рискове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.