Експертна оценка на потенциала на електронни магазини


Категория на документа: Други
Експертна оценка на потенциала на електронни магазини

Изготвил:

Проверил: Проф.Дин Петко Илиев

Х. Ас. Димитринка Атанасова

Съдържание:

1. Обект и предмет на изследването............................................................... 3
2. Съставяне на експертна оценка на три електронни магазина.................. 3
3. Описание и изводи........................................................................................ 5

1) Обект и предмет на изследването

Днес хората все по-често избират да пазаруват от елетронни магазини. Това е по-лесният и бърз начин, без обикаляне от един магазин в друг и без продавачи, който искат да Ви продадът стоката на всяка цена. Сайтовете за колективно пазаруване имат и своите недостатъци, хората са доста внимателни в избора, защото има много некоректни магазини. Това налага усъвършенстването им и стремежа към оригиналност, за да спечелят доверието на клиентите си.

Темата на заданието е да се състави експертна оценка на три електронни магазина в избрана от нас предметна област. Те трябва да бъдат от три различни държави. Аз ще разгледам сайтове предлагащи компютърна техника и по-конкретно настолни компютри, в Румъния, Япония и Полша.

Разгледаните сайтове са:
* http://www.tapeshop.ro/
* http://www.tokyopc.jp/
* http://www.komputronik.pl/

2) Съставяне на експертна оценка на три електронни магазина

В таблицата по-долу съм оценила трите сайта, по зададените критерии. Общият брой точки, който може да се събере е 110. На база на тези точки е изградена и 6 степенна скала за оценяване.

* От 0 до 69 - "Незадоволително"
* От 70 до 74 - "Удовлетворително"
* От 75 до 79 - "Задоволително"
* От 80 до 84 - "Добро"
* От 85 до 89 - "Много добро"
* От 90 до 110 - "Отлично"

Категория

Критерии
Max
брой точки

http://www.tapeshop.ro/

http://www.tokyopc.jp/

http://www.komputronik.pl/

Дизайн и интерактовностСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Експертна оценка на потенциала на електронни магазини 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.