Експлоатационна надеждност на захранващи източници за индукционни технологии


Категория на документа: ДругиВ червено за оцветени елементите блокове от схема на ЗИ с най - висока вероятност за отказ при една условна граница за потребителя - вероятност за отказ - 0.2.

Използването на метода "Дърво на отказите" за анализ на надеждността на ЗИ в експлоатационния период, предоставя възможност на потребителя за оценка на работоспособността на използваните индукционните уредби в производствени условия и за зададен период на работа.

Заключение

Представените резултати са свързани с анализ и изчисления на количествени показатели и характеристики на надеждност и са насочени за експлоатационния срок на захранващи източници за индукционни технологии. Използван е значителен опит натрупан в проектиране, производство и поддръжка широка гама индукционни уредби и авторите са убедени в прилагането изложения подход в областта на надеждността.

Благодарности

Авторите изказват благодарности към ТПК "Електрометал" гр. Русе с председател инж. Цв. Цолов, и към "МАДАРА - КОВ" ООД гр. Шумен с управител инж. Д. Николов за оказаното съдействие при изследването на захранващите източници. Работата е изпълнена по научен проект финансиран от фонд "Научни Изследвания" по договор "Научно - експериментални изследвания за повишаване на ефективността и надеждността на захранващи системи за индукционни технологии" с номер № Е901/06.03.2009г.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Hnatek, E., "Practical reliability of electronic equipment and products", Marcel Dekker, Inc. New York, 2003, ISBN: 0-8247-0832-6.

[2] FIDES Guide 2004, Issue A. Reliability methodology for electronic systems. September 2004.

[3] MIL - HDBK - 217F. Reliability of electronic equipment. US DoD, 1998.

[4] Pham H. Handbook of Reliability Engineering. London, Springer - Verlag, 2003.

[5] Gindev E. An introduction of reliability engineering. Sofia, Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2000.

[6] Simeonov, M. S., D. Dankov, P. Prodanov, V. Simeonova. Reliability of the converter in the power supply for induction technologies. 13th International Symposium on Power Electronics - EE-2005, Novi Sad, Serbia and Montenegro, 2005.

[7] Симеонов, М. С., П. Проданов. Определяне надеждността на тиристори в индукционна уредба за индукционно нагряване 630kVA. Unitech 2006, 25 Ноември, 2006, Габрово, vol. 1, 2006, pp. І-182 - І-186.

[8] Simeonov, M.V., P. Prodanov. Reliability analysis on the induction heating installation using the Fault Tree Method. XV-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies. Siela 2007, 31 May-01 June, 2007, Plovdiv. Proceedings, Volume 1, pp. 167 -173.

??

??

??

??

8

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Експлоатационна надеждност на захранващи източници за индукционни технологии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.