Експлоатационни свойства на специализирани товарни автомобили самосвали


Категория на документа: ДругиКоефициент за компактност на автомобила k

k = = 1,15 t/m²

Коефициент на използване на масата на автомобила м

м== 1,7

Собствена маса на автомобила

Номинална товароносимост

Обща маса на автомобила =+ = 35 тона

2.Вместимост на автомобила

Специфична товароносимост на автомобила -

1,57

3.Скоростни свойства:

Максимална скорост 90 km/h

Средна скорост

km/h

L - изминатия пробег, km = 500
Tg - времето на движение, включващо престои, свързани с регулирането на движението, h. = 6

Техническа скорост

80 km/h

L - изминатия пробег, km = 500

-времето на движение, включващо престой, свързани с регулиране на дви-

жението, h = 6

Експлоатационна скорост

експлоатационната скорост на движение, km/h
времето в наряд на автомобила, h
времето в престой на автомобила, включително и времето за товаро-разто-
варни работи, h

Техническа скорост:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Експлоатационни свойства на специализирани товарни автомобили самосвали 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.