Екзистенциализъм


Категория на документа: ДругиВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
"Черноризец Храбър"

ФАКУЛТЕТ
"МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ "
КАТЕДРА
"АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ"

на тема "Екзистенциализъм"
по учебната дисциплина:
"Философия"
за 1 курс, задочно обучение, поток на факултет "МИА"

Съдържание:

1. Същност на понятието екзистенциализъм във философията

1.1. Философия на съществуването

1.2. История на течението

1.3. Съществуването предшества същността
2. Киркегор- баща на екзистенциализма

2.1. Предекзистенциализмът на Киркегор

2.2. Неразбраният за времето си философ-гений

2.3. Оценка на делото на Киркегор

2.4. Философията на Киркегор
3. Екзистенциалните проблеми и тяхната същност
4. Известни философи-екзистенциалисти

4.1. Мартин Хайдегер

4.2. Албер Камю

4.3. Карл Ясперс
5. Сартр и "Погнусата"

5.1. Жан-Пол Сартр

5.2. "Погнусата"
6. Заключение
7. Източници

Екзистенциализмът се появява след Първата световна война. Именно в него се отразява сривът на традиционните ценности на европейското общество. 20-те години на ХХ век са време на интензивна преоценка на всичко, което е довело до военната катастрофа. Това повлиява значително и на развитието на философията. Появява се екзистенциализмът като важно направление. Оформят се два центъра на екзистенциализма - в Германия и във Франция. Но въпреки различията в политическата и психологическата атмосфера в двете страни, екзистенциализмът и в двете има сходни черти. Историческите корени на екзистенциализма ни отвеждат към Сократ и цялата линия на философията на човека, развиваща се през вековете. Мощен източник на екзистенциализма е творчеството на Сьорен Киркегор (1813-1855). Той е представител на първото поколение пост класически философи подобно на Фойербах и Маркс. Освен Киркегор силно влияние върху екзистенциализма оказват Ницше, академичната философия на живота, а в обществено - политическите им възгледи - Макс Вебер и Карл Маркс.

Екзистенциализмът се развива в две различни посоки - на атеистичния и на религиозния екзистенциализъм.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екзистенциализъм 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.