Електроцентрала Kalundborg в Дания


Категория на документа: Други


 (Изглед от Asnaes електроцентрала Kalundborg Denmark)
Има около 30 еко-индустриални паркове в различни етапи на развитие в световен мащаб. Повечето от тях се намират в САЩ и са резултат от устойчивото развитие на местното самоуправление, промишлеността и заинтересовани страни от общността. Въпреки това, първият и най-стар Еко - индустриален парк е в Kalundborg, Дания малка индустриална зона западно от Копенхаген.
С течение на времето, този индустриален парк се развива от една единствена електроцентрала в клъстер от фирми, които разчитат един на друг за материални ресурси. Проектът започна през 1972 г. и от 1994 г., 16 договора са били договорени. Степента на материалните и енергийни борси през 1995 г. е бил около 3 милиона тона годишно.
Участниците са:
* Asnaes, най-голямата въглищна електроцентрала на Дания;
* Петролна рафинерия, собственост на Statoil;
* Фармацевтичен завод, собственост на Novo Nordisk;
* Gyproc, най-големият производител на гипсокартон Скандинавия;
* Община Kalundborg, която разпределя вода, електричество и централно отопление с около 20 000 души.
Симбиозата е нараснала през годините и включват партньори от други области, както и земеделски производители.
Например, пречистените отпадъчни води от Statoil рафинерията се използва като охлаждаща вода от централата Asnaes. Междувременно Statoil и Novo Nordisk покупка "отпадъци" технологична пара от електроцентралата за техните операции. Излишък топлина от електроцентралата се използва за затопляне домове в околността, както и в местна ферма риба.
Централата произвежда други ценни продукти, включително 170 000 тона годишно на летлива пепел, който се използва в производството на цимент и пътно-строителна техника. Компанията за суха, Gyproc, използва летлива пепел на електроцентралата, за да се получи гипс, страничен продукт на химическата промишленост сероочистка на димните газове. Gyproc покупки около 80 000 метрични тона от този материал всяка година, които отговарят на почти две трети от своето изискване.
Излишък газ от рафинерията Statoil, които използва, за да бъдат изгорени на разстояние, сега се доставя на електроцентралата и на Gyproc като енергиен източник с ниска цена. Местните фермери, междувременно, да се възползват от Novo Nordisk чрез продукти като торове. Индустриални ензими и инсулин са създадени чрез процес на ферментация, остатъкът от който е богат на хранителни вещества. След вар и топлинна обработка, го прави отличен тор. Някои 1,5 милиона кубически метра на година са доставени на местните фермери, безплатни.

Първоначално, мотивацията зад групирането на индустрии в Kalundborg е да се намалят разходите, като търсят приложения генериращи приходи за нежелани странични продукти. Постепенно, обаче, мениджърите от промишлеността и местните жители разбират, че те са били генериране на ползи за околната среда, както добре.
Този проект дава възможност на участниците в нея да се постигне значително намаляване на разходите и подобряване на тяхната ефективност на ресурсите. Gyproc е записал спестяване в потреблението на петрол с 90-95% след преминаването към газ, доставян от съседната рафинерията.
В допълнение към тези намаления, използването на излишната топлина от Asnaes за битови нужди и отопление елиминира необходимостта за около 3500 битови отоплителни системи на петрол изгаряне.

Индустриални представители на фирмите, участващи в Kalundborg еко-индустриален парк прогнозната, че $ 60 милиона първоначална инвестиция в индустриална екосистема е генерирала приблизително $ 120.00 милиона допълнителни приходи в продължение на пет-годишен период. През последните 15 години, те също смятат, че годишната консумация на масло, участващи организации "са намалели с 19 000 тона въглища, от 30 000 т и вода от 600 000 кубически метра, както и намаляване на емисиите на въглероден диоксид с 130 000 тона. (Alternatives, Vol. 23. No. 1)
От самото си начало преди повече от 25 години, Kalundborg е функционирал успешно като еко-индустриален парк. Една от основните цели на индустриалната симбиоза е да се направи стоки и услуги, които използват комбинация от най-нисък разход на входа. Тези отношения са се образували на икономическа и екологична основа. [2] Както бе споменато по-горе, има над тридесет борси, срещащи се в Kalundborg. Докато Kalundborg прави работят с помощта на сделки между различни фирми в околността, той себе си не е самодостатъчна или съдържащи се в индустриалния парк. Има много сделки, които се случват с компании извън този парков район. [2]
Всички тези борси са допринесли за икономия на вода, както и спестявания на горива и въвеждане на химикали. Отпадъци също бяха избегнати чрез тези възли. Така например, през 1997 г., Asnaes (електроцентрала) спаси 30000 тона въглища (~ 2% от пропускателната способност) чрез използване на Statoil (голяма петролна рафинерия) горивен газ. И 200 000 т на летлива пепел и клинкер бяха избегнати от Asnaes депото. [3] Тези икономии ресурси и отпадъците Отбягвания, документирани преди 1997 г., са показани в таблиците на дясно.
Едно изследване през 2002 г. показа, че този обмен също са допринесли за повече от 95% от общите доставки на вода за централата. Това се е увеличил от 70% през 1990 година. Така че, системата е все по-изчерпателна в способността му да спаси подпочвените води, обаче, все още има място за подобрение. Вън от 1,2 милиона м 3 на отпадъчните води зауствани от Statoil (рафинерията), само 9000 m 3 са използвани повторно в централата. [8]
По-новите числа показват голямо подобрение, когато се сравнява с числата от 1997 г., в икономия на ресурси. Данните от около 2004, не показва годишни икономии в размер на 2,9 милиона кубични метра на подпочвените води, както и 1 милион кубически метра на повърхностните води. Гипсови спестявания се оценяват около 170 хиляди тона, и серен диоксид избягване на отпадъци се оценява около 53 Tn. Тези цифри са най-вече оценки. Аспекти на еко-индустриален парк са се променили, и има много нива, за да се вземат предвид при правите тези изчисления. Всички заедно обаче, тези възли са показали годишни икономии в размер до $ 15 млн. евро (САЩ), с инвестиции около $ 78500000 (САЩ). Общият размер на натрупаните спестявания се, че около 310 000 000 $ (САЩ). [5]

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електроцентрала Kalundborg в Дания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.