Електронен бизнес


Категория на документа: Други


* Онлайн покупката не е анонимна и изисква въвеждане на лични данни на купувача - това е свързано с възможността за кражба на личните данни на хора с цел тяхното използване за извършване на престъпления, представяйки се за лицето, чиито данни са откраднати или т.нар. "кражба на идентичността" (Identity theft). Към нея спадат данни за номера на кредитните карти, ЕГН, адрес, потребителски имена и пароли за достъп до сайтове за интернет банкиране и т.н. С тези данни други лица могат да се възползват от финансови активи, без знанието на притежателя им. Некоректни "търговци" може да използват email адреса на потребителя, взет от регистрацията му в сайта, за изпращане на рекламни (спам) съобщения.
* По-лесно може да се следи, съхранява и анализира информация за действията на клиента - при посещението на някои онлайн магазини се запазва информация за предпочитанията на клиентите, като целта е след анализ, да се провеждат маркетингови проучвания и кампании и увеличат продажбите. Често това се прави без знанието и разрешението на клиентите.
* Ако стоката се повреди и се наложи замяна - е възможно да възникнат проблеми с приемане на рекламации и връщане на заплатената сума, тъй като няма сигурност, че посочените офиси и сервизи ще са на същия адрес.
* По-малка възможност за консултация с продавачите при покупката - въпреки наличието на форми за запитване, чрез които клиентите могат да задават въпроси, получаването на отговорите отнема време.
* Проблеми с доставката - възможно е закупената и заплатена стока да не бъде доставена.
Добри практики при избор на онлайн магазин
Поради огромния брой онлайн магазини в Интернет, изборът на определен магазин би трябвало да отговаря на следните критерии:
* Брой посетители на магазина - колкото по-посещаван е магазинът, толкова повече продажби се правят през него и можем да предположим, че услугите са на ниво и клиентите са доволни.
* Ниво на сигурност на личните данни - правилата за проверка на нивото на сигурност, разгледани по-горе, като използване на протоколите SSL, HTTPS и т.н.
* Необходима информация за:
36. Всички характеристики на стоките, цени, налични количества и начини на плащане, информация за опасностите, свързани с използването й, условията на гаранцията и срока на годност, в т.ч. и инструкции за използване и поддържане. Тази информация е нужна преди направата на самата покупка с цел потребителите да могат да направят най-добрия избор.
37. Условия и политика на конфиденциалност, описващи правилата по които, личната информация за клиентите се събира, обработва, кой има достъп до нея, разпространява ли се на трети лица (рекламни и маркетингови фирми или други търговци), какъв контрол имат потребителите над личната си информация и др.
38. Информация за фирмата продавач - пощенски и email адрес, телефон, лице за контакти, работно време и контролен орган.
* Промоции и намалени цени на стоки - често за промоциите има допълнителни условия, при неизпълнението на които, цената на стоката няма да бъде намалена. Например, такива условия са покупка на минимален брой, за минимална стойност или покупката на друга, съпътстваща стока.

Електронно правителство (e-government)
1.1 Електронно правителство (e-government)

Целта на електронното правителство (e-government) е да се осигури достъп в реално време до модерни публични услуги, каквито са:
1. услугите на държавната, данъчната и митническата администрация,
2. електронно обучение (e-learning),
3. електронно здравеопазване (e-health),
4. динамична среда за електронен бизнес (e-business),
като достъпът до тези услуги е на - конкурентни цени и сигурна информационна и комуникационна инфраструктура.
1.1.1 Електронната администрация в света, ЕС и в България
В класацията за достъпна и функционална електронна администрация в списъка с водещите 35 страни, няма държави от регионите Африка, Карибите, Централна Америка, Централна Азия, Южна Америка, и Южна Азия. Една от причините за това са високите разходи за изграждането на стабилна инфраструктура, която да е способна да управлява приложенията на е-правителството. В допълнение, много развиващи се страни се оказаха неспособни да изпълнят докрай политиките по създаване на е-правителство, най-вече заради други належащи социални проблеми, които трябваше да се решат в условията на строги бюджетни ограничения, като например здравеопазване, обучение и трудова заетост.
Политика на ЕС
Основните "политики" за развитието на "информационно общество" в ЕС са формулирани в:
1. Инициативата "Електронна Европа 2000" (e-Europe),
2. План за действие "Електронна Европа 2005",
3. Лисабонската стратегия;
4. Декларация на министрите, отговорни за политиките по електронно правителство на Европейския съюз, приетата през 2009 г. в град Малмьо, Швеция;
5. Програмата на Европейската комисия "Европа 2020";
6. Цифровият дневен ред на Европейския съюз.
Правителствената политика на България е описана в:
1. Национална стратегия за информационно общество в Република България - 1999 г.
2. Закон за електронния документ и електронния подпис - 2001 г.
3. Стратегията за електронно правителство в България 2002-2005 година - инициира процесите по създаване на електронни услуги за гражданите и бизнеса, както и изграждането на вътрешна административна информационна и комуникационна инфраструктура.
4. Програмата на правителството за европейско развитие на България 2009-2013 г. - отразява процесите за развитие на достъпно и ефективно електронно управление. Нейната основна цел е да очертае рамката и целите на всички съществуващи и нови дейности в областта на електронното управление, да акцентира върху удовлетвореността на потребителите и рационализиране на административните процедури, както и предоставяне на модерни електронни услуги, осигуряващи по-високо качество на работа на администрацията в процеса на обслужване на потребителите.
5. Стратегия за електронно управление в Република България 2010 - 2015.
1.1.2 Стратегия за електронно управление в Република България 2010 - 2015
Секторни политики
Стратегията за е-Управление служи за основа, на базата на която ще се реализират определени секторни политики - стратегии, цели и дейности на ниво Министерства и Агенции, като секторните политики се подчиняват на общите политики за е-управление и Националната ИКТ стратегия.

Фиг. 15.1. Стратегия за електронно управление
1.1.3 Информационен модел. Елементи
Основните елементи и процеси на архитектурата за моделиране на е-услуги са:

Терминология
Разработване на терминология за услугите, предлагани от е-администрациите ще улесни търсенето на услуги и достъпа на бизнеса и гражданите до тези услуги.
Бизнес моделСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електронен бизнес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.