Електронна търговия – същност, предимства и недостатъци


Категория на документа: Други


2. Закон за електронния документ и електронния подпис, сила от 06.10.2001 г. Обн. ДВ. бр.34 от 6 Април 2001г., изм. ДВ. бр.112 от 29 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.38 от 11 Май 2007г.
3. Василева, М., Сигурност на електронната търговия, С., 2013
4. Националната стратегия за Електронна търговия, Министерския съвет на Република България, С, 2000
5. Тужаров, Х., http://tuj.asenevtsi.com/IntT/IntT067.htm, С., 2007
6. Евр.комисия, http://ec.europa.eu/news/economy/120111_bg.htm, http://ec.europa.eu/news/environment/111014_bg.htm.
7. Основни термини в Интернет икономиката, http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/courses/BonI/chapter3.html

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електронна търговия – същност, предимства и недостатъци 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.